Geen vraag te gek
088 973 06 00

Overzicht kredietmogelijkheden

Welke kredietmogelijkheden zijn allemaal beschikbaar?

 UPDATE 1 SEPTEMBER  

De verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) voor bedrijven die door de gevolgen van het coronavirus worden geraakt en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, heeft een looptijd tot 1 april 2021. De coronamodule in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) hebben een looptijd tot en met 31 december 2020. Resterende middelen uit de subsidie aan Qredits uit het eerste noodpakket worden ingezet voor aanvullend uitstel van de aflossingsverplichting met rentekorting van zes maanden voor ondernemers in het bestaande klantenbestand voor wie dit noodzakelijk is.


Ga direct naar:

 1. De mogelijkheden om liquiditeit te verkrijgen:
 1. Wat als mijn financiering wordt afgewezen? 
 2. Wat als mijn bedrijf zeer ernstige financiële problemen heeft als gevolg van het coronavirus en überhaupt geen schulden meer kan betalen?
 3. Wat te doen bij betalingsproblemen?
 4. Voorbeeldbrieven

 INretail bedrijfsadvies 

Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Onze bedrijfsadviseurs hebben jarenlange ervaring opgedaan in de retail, dus voor elke vraag over jouw winkel, financiering of het ondernemen kan je bij ons terecht. Laten we samen kijken hoe we jouw onderneming kunnen bijstaan tijdens, maar ook na de corona crisis. Mail naar bedrijfsadvies@inretail.nl of bel 088 - 973 06 00.

 UPDATE 20 MEI  Verlenging regeling
Er is generieke liquiditeitssteun via de corona garantie-instrumenten beschikbaar voor bedrijven. De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GOC vanuit het noodpakket 1.0 worden gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. Voor de BMKB en BMKB-C samen is dit € 1,5 miljard en voor de GO en de GO-C samen is € 10 miljard. Additioneel aan deze garantie instrumenten is in het noodpakket 1.0 gekozen om te intensiveren met name op verstrekking van kleine kredieten. De op 7 mei 2020 aangekondigde Klein Krediet Corona (KKC-regeling) wordt momenteel ten uitvoer gebracht. Hiervoor wordt € 713 miljoen garantiebudget beschikbaar gesteld. Neem vooral ook contact op met jouw betreffende bank voor jouw situatie.

INretail heeft afspraken met de banken gemaakt om de kredietverlening ook voor kleine kredieten te verbeteren. Schakel hiervoor ook de hulp in van onze bedrijfsadviseurs om jouw financieringsaanvraag een grotere kans van slagen te geven.

 UPDATE 7 MEI  KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling
De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de staat met de KKC voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger. Wat houdt de regeling in en hoe vraag je het aan?

 UPDATE 28 APRIL  BMKB-regeling
De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

 UPDATE 28 APRIL  GO-regeling 28 april
De GO-regeling wordt definitief uitgebreid, nu de Europese Commissie daar toestemming voor heeft gegeven. Vanaf woensdag 29 april 2020 is de regeling open. Ondernemers kunnen een krediet van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen aanvragen met een looptijd van zes jaar. Het maximale garantiepercentage is van de staat is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

 UPDATE 19 MAART  Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen 
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Hierover zullen wij later meer informeren.


 Vijf mogelijkheden om sneller liquiditeit te verkrijgen 

1. Verzoek om uitstel aflossingen en rentebetalingen
Neem allereerst contact op met je kredietverstrekker en vraag om uitstel aflossingen en rentebetalingen. Dit zal direct een positief effect geven op de liquiditeit binnen de onderneming.

Bekijk hier de voorbeeldbrief uitstel betaling rente en aflossingen

2. BMKB-regeling
De overheid maakt het voor banken mogelijk om tegen lagere risico’s kredieten te verstrekken, deze mogelijkheid die banken in mogen zetten wordt BMKB-regeling genoemd. Om kredietverstrekking tijdens de Corona crisis te stimuleren is deze regeling door de overheid uitgebreid vanaf 16 maart. Daardoor kunnen financiers (met name banken) makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben mkb-ondernemers de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Vraag om verruiming van het rekening courant krediet of vraag naar de mogelijkheid van een overbruggingskrediet. Voor beide kredietvormen geldt vooralsnog een looptijd van 4 jaar. Verwijs hierbij naar de BMKB-regeling. Neem hiervoor contact op met je kredietverstrekker of neem contact op met de bedrijfsadviseurs van INretail

Voor wie is de BMKB regeling van toepassing?
De BMKB regeling is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet tot  50 miljoen euro. Bedrijven met een hogere omzet en meer medewerkers kunnen in principe een beroep doen op de GO regeling.

Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart hiervan financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen, hier geldt voor dat dit met maximaal 50% BMKB krediet gefinancierd kan worden.

De zekerhedentoets die gewoonlijk gedaan wordt bij de BMKB zal nu niet van toepassing zijn. Bovendien wordt de persoonlijke borgtocht aanzienlijk versoepeld en is er afhankelijk van de situatie een passend aflossingsregime mogelijk. Deze regeling geldt ook voor Zzp’ers, De details van de aangepaste BMKB-regeling worden voor 1 april 2020 gepubliceerd en hebben een terugwerkende kracht en gelden met ingang van 16 maart 2020. Deze tijdelijke verruiming van de BMKB geldt tot 30 juni 2022.

Banken die de BMKB regeling mogen toepassen zijn:

 • ABN AMRO
 • Rabo
 • ING
 • DB
 • River Bank
 • Triodos

Een niet bancaire financier die de BMKB regeling mag toepassen is Qredits. 
Zodra er meer informatie bekend is over de regeling zal INretail dit delen. Voor verruiming hebben we intensief gelobbyd en we blijven dit doen voor soepele, effectieve en efficiënte uitvoering.

3. GO regeling 
De GO-regeling is voor (middel)grote ondernemingen. Jouw onderneming moet substantiële activiteiten in Nederland hebben en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. De minimale lening bedraagt € 1,5 miljoen en de maximale lening € 50 miljoen. Dit kan in de vorm van een lening en/of een bankgarantiefaciliteit. Het garantiepercentage is 50%. Het garantiebedrag is maximaal € 25 miljoen.

4. Qredits 
Ondernemers die een financiering bij Qredits hebben afgesloten kunnen ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden waarbij over deze periode tevens een rentekorting wordt aangeboden. De openstelling geldt uitsluitend voor corona gerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen. Deze ondersteuning zal in principe gelden voor een termijn van negen maanden.

5. Tozo/Bbz
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de pagina Inkomensondersteuning. Lees hier meer informatie over de Tozo-regeling.

6. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de pagina Inkomensondersteuning. Lees hier meer informatie over de TOGS-regeling.

Advies bedrijfsadviseurs 

De bedrijfsadviseurs van INretail geven nog de volgende adviezen bij het indienen aanvraag ten behoeve van uitstel aflossingen/rentebetalingen/ kredietverruiming en aanvraag Bbz regeling: Zorg ervoor dat je een goede onderbouwing aandraagt bij de bankinstelling c.q. de gemeente voor je financieringsbehoefte door een begroting op te stellen voor 2020 en 2021. Uit deze begroting moet duidelijk blijken dat je door de (te verwachten) omzetverliezen liquiditeitstekorten hebt, waardoor je niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Uiteraard zal in deze begroting ook het toekomstperspectief van je onderneming tot uitdrukking moeten komen.

Houd bij het opstellen van deze begroting rekening met een aantal zaken:

 • Teruglopende omzet als gevolg van verminderd bezoek aan je onderneming
 • Eventuele margederving als gevolg van een hogere korting door korter verkoopseizoen
 • Annuleren van orders als gevolg van het niet tijdig kunnen uitleveren van orders
 • Kredietbehoefte najaar 2020/voorjaar 2021 voor seizoen leveranties

 Bank: centraal punt vragen 

INretail heeft de banken benadert met het verzoek om één loket op te richten voor retail ondernemers met kredietbehoefte als gevolg van de effecten van het Corona virus. Hierdoor is het voor ondernemers in één keer duidelijk waar ze met hun vraag naar toe kunnen. Banken zijn momenteel wellicht slecht bereikbaar voor ondernemers en worden hierdoor ook ontlast in deze voor iedereen hectische tijden.

 Wat als mijn financiering wordt afgewezen? 

Mocht je de bank benadert hebben en geen financiering aangeboden krijgen op onduidelijke gronden, vraagt de bank om een schriftelijke argumentatie en laat het ons weten. Soms kan het terecht zijn, maar soms ook niet. Wij willen vinger aan de pols houden om ervoor te zorgen dat ondernemers die recht hebben op financiering dit ook krijgen.

 Wat als mijn bedrijf zeer ernstige financiële problemen heeft als gevolg van het coronavirus en überhaupt geen schulden meer kan betalen? 

Kan je je schulden niet meer betalen als gevolg van de economische impact van het coronavirus? Dan kan je gebruik maken van een schuldenregeling.

Er zijn twee soorten schuldregelingen:

 • Het minnelijk traject (een vrijwillige betalingsregeling)
 • Het wettelijk traject Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Het minnelijk traject
In het minnelijk traject helpt een schuldhulpverlener je om een oplossing te zoeken voor de schulden. Schuldhulpverlening vraag je aan bij je gemeente.

Wettelijke schuldsanering (Wsnp)
Is het minnelijk traject mislukt? Dan kun je de rechtbank verbonden aan je woonplaats vragen om toelating tot de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). De Wsnp is een wettelijk traject om je schulden op te lossen (saneren). Ook als een schuldeiser je faillissement aanvraagt, kun je in aanmerking komen voor de Wsnp.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de site van de Rijksoverheid.           

Wat te doen bij betalingsproblemen?

Bekijk hier wat je kan doen                       

 Contact bedrijfsadvies 

Mocht je het lastig vinden om deze onderbouwing zelf op te stellen, neem dan contact op met de bedrijfsadviseurs van INretail. Zij hebben veel ervaring met het opstellen van prognoses voor financiers. Vergroot je slagingskans en maak gebruik van hun expertise!

Let op! INretail heeft ook voor het uitstel van de volgende betalingen modelbrieven opgesteld:

Voorbeeldbrief uitstel belastingen

Voorbeeldbrief uitstel betaling verhuurder

Voorbeeldbrief uitstel betaling leverancier