Winkelgebied

Samen sterk in de winkelstraat

Vanuit INretail denken we mee met jouw belang in de winkelstraat. 

Veilig bezoek winkelgebieden 

Er is hard gewerkt aan een handreiking voor veilige winkelgebieden. Dit is van belang, omdat gemeenten, centrumorganisaties en winkeliersverenigingen de veiligheid willen garanderen bij bezoek winkels om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook hebben consumenten behoefte aan het fysiek bezoeken van winkels en winkelgebieden op een veilige manier. Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn er richtlijnen opgesteld.

‘Hoe ga je – in het kader van de veiligheid – om met wachtenden voor een winkel in de winkelstraat? En hoe kun je drukte goed spreiden?’ Dit zijn vragen waarbij de ‘Handreiking Verantwoord bezoek winkelgebieden’ kan helpen. Een goede samenwerking tussen bezoekers, ondernemers, vastgoedexploitanten, handhavers en gemeenten is belangrijk om situaties in winkelstraten en andere publieke plekken veilig en beheersbaar te houden. 

De handreiking kent richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden te helpen met het winkelen in de nieuwe anderhalvemeter samenleving. Van een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen tot heldere gedragsregels voor bezoekers, van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot ruimte bieden aan grotere terrassen. 

De situatie verschilt per winkelgebied en daarom er is voldoende ruimte voor maatwerk en zo nodig worden gezamenlijk afspraken met de gemeente gemaakt over vergunningen, uitvoering en eindverantwoordelijkheid. Voor winkelgebied bezoekers moeten de regels helder en hanteerbaar zijn plus duidelijkheid en vertrouwen geven om veilig aankopen te kunnen doen. 

De handreiking is opgesteld in samenwerking met de RetailagendaDetailhandel Nederland, NRW, platform De Nieuwe Winkelstraat, Vakcentrum en VNG en wordt ondersteund door alle bij de Retailagenda betrokken partners.

Handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ Bijlage: Handreiking suggesties en inspiratie


Onderzoek: consument wil levendige winkelstraat  
Twee op drie Nederlanders vinden een levendige winkelstraat in hun woonplaats essentieel, blijkt uit representatief onderzoek van I&O Research in samenwerking met INretail. Bijna even veel consumenten (64%) maken zich zorgen om het voorbestaan van winkels in zijn of haar woonplaats. Hier lees je het volledige rapport van I&O Research. Daarom is het cruciaal zolang wij te maken hebben met het coronavirus dat winkelen op een veilige manier kan zodat zowel de winkelstraat levendig blijft en de schade aan de volksgezondheid wordt tegengegaan.

Samen online als winkelgebied 
Afgelopen jaar zijn winkelgebieden massaal online gegaan. Maar met een gezamenlijke website ben je er nog lang niet. Hoe ontwikkel je door? Hoe verzorg je gezamenlijke bezorging? Vind praktische voorbeelden op de site van De Nieuwe Winkelstraat.  

Herstel en transitie

Dat de coronacrisis de retailtransitie in een versnelling brengt, is een feit. Zo hebben consumenten tijdens de coronacrisis nog meer leren digitaal te winkelen. Wat is de impact op winkelgebieden en hoe ga je daar op korte termijn mee om? En op middellange- en lange termijn? In samenwerking met De Nieuwe Winkelstraat, Retailinsiders en de Retailagenda hebben wij een raamwerk ontworpen voor een herstel- en transitieplan, waarmee verschillende stakeholders aan de slag gaan met de transitie die nodig is om winkelgebieden aantrekkelijk te houden en soms zelfs nieuw leven in te blazen.  

De handreiking biedt instrumenten voor vier fases: crisis, pre-herstel, herstel en transitie/transformatie. Per fase is een overzicht gemaakt van praktische informatie waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, zoals instrumenten, stappenplannen, handreikingen en checklists.

Handreiking ‘Herstel en tranisitieplan’

Oproep
De handreiking is een eerste aanzet om winkelgebieden te ondersteunen en wordt de komende tijd doorontwikkeld en uitgebreid met nieuwe handvatten. Partijen uit de sector die werken aan middelen om de transitie-opgave te ondersteunen nodigen we van harte uit om hiervoor suggesties aan te dragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@dnws.nl. 

Vooruitkijken
Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie. Toch is het van belang om voor de korte termijn ook vooruit te kijken. Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor: 

 • Verlagen financiële druk; 
 • Versoepelen lokale regelgeving; 
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers; 
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies); 
 • Beperken faillissementen en leegstand; 
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging; 
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.

De periode februari – mei 2021 is alles beslissend voor het tempo van komende jaren! 
De periode tussen februari 2021 tot de zomer staat voor gemeenten, winkeliersverenigingen en centrumorganisaties in het teken van acute hulp voor het overeind houden van winkels en winkelgebieden. Zie ook de brief houdt retail overeind’ en de FAQ: ‘Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?’. Acuut is het van belang dat gemeenten helpen met verlichting financiële druk. 

Van lockdown naar (gedeeltelijk) open gaan 
Bij (opnieuw) openstellen van de winkelstraten is het van belang dat retailers zich goed blijven houden aan protocol veilig winkelen en dat gemeenten en centrumorganisaties terugvallen op de handreiking bezoek winkelgebieden en de veiligheidskaart. 

Niet alleen focus op korte termijn 
Voor de korte termijn wordt gemikt op de huidige coronaperiode. Oftewel wordt er nagedacht over acute steun en hoe om te gaan met veilig winkelen en slimme projecten richting de zomer. Toch moet voor de zomer van 2021 ook worden nagedacht over het najaar, wat te doen vóór de gemeenteraadsverkiezingen.  

Ga nu aan de slag met de middellange termijn 
Benut deze periode (februari/maart) dus de periode vóór de zomer, om scherp te krijgen hoe de periode na corona eruitziet. Denk opnieuw na over de positie van je winkelgebieden, over de detailhandelsstructuur van jouw gemeente. Kortom: kom in actie voor je winkelgebied. Het is van belang dat nu invulling wordt gegeven aan de versnelde transitie van de retail. Richt hiervoor het volgende in: 

 • Een Klankbordgroep retail transitie; 
 • Uitmondend in een nieuwe detailhandelsstructuurvisie, centrumbeleid en transformatiebeleid;
 • Uitmondend in een programma welke start in 2022, tot en met 3-5 jaar.

Vragen?

Wil je meer informatie over wat jij kan doen in je winkelgebied? Neem contact op met David Lansen dlansen@inretail.nl.

Contacteer de adviseur Bel ons
David Lansen

David Lansen

Beleidsadviseur locatiebeleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.