Vacature RI&E

Coronabestrijdingsplan: winkels koersen op preventiemaatregelen

14 juli 2022

De retailsector neemt graag haar verantwoordelijkheid in de corona-aanpak. Dit heeft zij in alle voorgaande fases ook gedaan en daarom is een sectorplan opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dit plan staan maatregelen die 86.000 winkels kunnen nemen in het kader van de coronabestrijding. De sector zet in op preventiemaatregelen.

Lage besmettingsrisico’s

Winkels willen met preventieve maatregelen besmettingsrisico’s laag houden. Dat heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt, want winkels stonden nooit op GGD of RIVM-lijsten met besmettingsbronnen. 

Met ventileren, ruime openingstijden en maatregelen om het drukteverloop in de winkels in de gaten te houden, wordt de basis goed georganiseerd. Ook steunt de sector actief de overheidscampagne om vaak handen te wassen, in de ellenboog te niezen, bij klachten te testen en bij positieve uitslag thuis te blijven en om een boosterprik te halen. Ondernemers in de retailsector krijgen bij oplopende besmettingen ook het advies om hygiënemiddelen als handpompjes en desinfectiezuilen in te zetten.  

Preventie en interventie

In een verder stadium van hoge besmettingen kan de overheid nog meer preventie- en interventie maatregelen adviseren of opleggen. Dan gaat het om het invoeren van een afstandsmaatregel, het plaatsen van spat-en kuchschermen adviseren, een mondmaskerplicht opleggen of zelfs gericht winkelen instellen. Die laatste maatregel kan worden ondersteund met een maximum aantal winkelmandjes en -wagentjes, of bijvoorbeeld een stoplichtensysteem. 

Vrees voor impact op omzet

De retailsector ondersteunt geen dwingende interventiemaatregelen die schade veroorzaken  zoals een lockdown, het werken met een coronatoegangsbewijs of het werken met minder winkeluren of speciale ouderenuurtjes. Die zijn bewezen minder effectief en niet proportioneel. Voor maatschappelijk draagvlak voor preventie- en interventiemaatregelen vraagt de sector om wetenschappelijke onderbouwing van keuzes die het kabinet gaat maken op basis van de ingediende sectorplannen.

Compensatie

Het kabinet wil in de toekomst omzetverlies vanwege dwingend opgelegde coronamaatregelen bij niet-essentiële winkels niet compenseren. Interventiemaatregelen met impact op de omzet hebben dan ook geen draagvlak.

Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.