Prijsvergelijking

Oproep nieuwe prijsvergelijkingsregels: wat is jou nog niet duidelijk?

13 oktober 2022

Het gevreesde Besluit Prijsaanduidingen (zie ons eerdere bericht), waarin bepaald wordt hoe een prijsvergelijking met jouw eerdere prijs mag worden vermeld, is weer een stap verder. De Eerste Kamer heeft aanbevelingen gedaan en die worden nu bestudeerd en verwerkt door het Ministerie van EZK.

Eén van de voorgenomen wijzigingen lijkt te worden dat progressieve afprijzingen, zoals in de modebranche gebruikelijk is, wel worden uitgezonderd van de verplichte 30-dagen-regeling, tot maximaal drie maanden. Uiteraard heeft het bedrijfsleven gesteld dat dit onwenselijk is (denk aan slow moving consumer goods als meubelen) én gepleit voor een latere ingangsdatum zodat het bedrijfsleven zich goed kan voorbereiden, maar lobby in dit stadium is nauwelijks nog mogelijk.

Zoals eerder aangekondigd hebben het ministerie en de Autoriteit Consument en Markt beloofd een openbare informatiesessie te houden. Dit omdat er heel veel vragen leven onder ondernemers. De voorgenomen datum is maandag 7 november a.s., aanvang 13.00 of 14.00 uur. Details hierover communiceren wij later, maar houdt deze tijd vast vrij in je agenda.

VNO/NCW en MKB-Nederland hebben een oproep onder hun leden gedaan om zoveel mogelijk vragen aan te leveren en aan het ministerie beschikbaar te stellen, zodat het ministerie beslagen ten ijs komt bij de digitale bijeenkomst.

Bij deze dus een oproep aan jou:

Heb jij vragen over het Besluit Prijsaanduidingen, met name over de nieuwe regels rondom prijsvergelijkingen met een voorgaande prijs? Mail die dan aan Marjan Spronk, INretail beleidsadviseur Consumentenzaken: mspronk@inretail.nl. Zij zal de vragen verzamelen en doorgeven aan VNO/NCW en MKB-Nederland.

Marjan Spronk

Marjan Spronk

Beleidsadviseur consumentenzaken

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.