PERSBERICHT

PERSBERICHT: Gemis aan positieve punten voor de retail

15 september 2020

Retail ondernemers die knokken om door de corona crisis te komen, vinden in de miljoenennota weinig aanknopingspunten.

Uit onderzoek van INretail blijkt dat 92% van de ondernemers bezorgd is over de impact van corona op de continuïteit van de onderneming. Vanuit de miljoenennota wordt alleen indirect in de retail geïnvesteerd. Juist deze ondernemers verdienen perspectief op kansen en mogelijkheden om te ondernemen, verder te  innoveren, te verduurzamen en te digitaliseren. “Er is meer maatwerk nodig voor de sector die nestelt in de haarvaten van de lokale en de landelijke economie. We missen aandacht voor de aanpak van leegstand en het investeren in binnensteden. Iedere plaats profiteert van gezonde retail en dat is vanuit maatschappelijk en economisch perspectief goed voor het hele land.”

Investeringsplannen

In de investeringsplannen van de regering en in het derde corona steunpakket wordt onderschat wat een omzetverlies van 15% betekent voor de retail. Veel ondernemers in getroffen branches lopen hier tegen aan. Het gemiddelde inkomen van een zelfstandig winkelier daalt bij zo’n omzetverlies tot het bestaansminimum. Landelijke ketens zullen winkels sluiten en ontslag van medewerkers niet kunnen voorkomen. INretail wil meer aandacht voor de wereld achter de macrocijfers en wijst op de maatschappelijke kosten als investeren in de retail niet gebeurt. “De sector is al een tijd in transitie en vernieuwt volop. Corona versnelt alles en we hebben een meewerkende overheid nodig om het samen in goede banen te leiden.”

De retailsector levert met 9% van alle banen en 8% van de omzet van alle Nederlandse bedrijven een belangrijke bijdrage aan de economische groei, welvaart en ons leefklimaat. Toch gaan de overheidsinvesteringen in 2021 vooral naar andere sectoren. Het is de vraag of de retail zal profiteren van de berekende extra koopkracht, omdat ook de werkloosheid stijgt en het consumentenvertrouwen matig is. Dat werkt als een rem op consumentenbestedingen.

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.