Persbericht

PERSBERICHT: Relatie huurder-verhuurder blijft broos in de retail

29 juni 2021

Van alle mkb-ondernemers die december vorig jaar vanwege de coronapandemie verplicht hun winkels moesten sluiten en een afspraak over korting op de huurkosten van het winkelpand probeerden te maken, is 61% daar inmiddels in geslaagd. Maar 39% lukte dat niet. Daarvan geeft 17% aan nog in onderhandeling te zijn en bijna een kwart (22%) lukte het sluiten van een deal niet. Van de ondernemers die wel een afspraak over de winkelhuur konden maken, is 10% daarover (zeer) ontevreden. Dat blijkt uit een peiling van INretail. 

Fifty-fifty

Ondanks gerechtelijke uitspraken dat een 50/50 verdeling van de huurkosten tussen verhuurder en huurder redelijk lijkt, kregen mkb retailers dat maar gedeeltelijk voor elkaar. De situatie van doorlopende huren en weggevallen omzetten trof tienduizenden winkels. Als partijen er niet uitkomen en retailers daardoor met te hoge kosten blijven zitten en omvallen, werkt dat leegstand in de hand.

Huurkorting 

Ook ketens komen er lang niet altijd uit in onderhandelingen met de pandeigenaren blijkt uit een navraag door INretail. Het ontbreken van landelijke richtlijnen tussen de retail en de koepels van vastgoedverhuurders bemoeilijkt de situatie en levert een divers beeld op. Enerzijds worden steeds meer goede afspraken met verhuurders gemeld met vaak een korting van 50% voor de maanden januari t/m maart en 25% huurkorting voor de maanden december en april. Gemiddeld betekent dat dan twee maanden huurkorting. Anderzijds zijn er ook veel ketens die er met hun diverse verhuurders nog niet uit zijn gekomen

Extra voorwaarden

Waar het mkb wel tot een overeenkomst kwam met de verhuurder, was de afspraak in 37% van de gevallen een huurkorting tussen de 20%-40% en nog eens 37% sprak tussen de 40%-50% huurkorting af. Dit lijkt redelijk in lijn te liggen met uitspraken van rechters over de 50/50 verdeling van de kosten in coronatijd tussen huurder en verhuurder. In 18% van de gevallen verbond de verhuurder overigens wel bijzondere voorwaarden aan de regeling, bijvoorbeeld een verlenging van het huurcontract. Inretail vindt het niet terecht als deze extra eisen als voorwaarde werden gesteld om tot een akkoord te komen, daarbij aansluitend bij de gerechtelijke uitspraken was ook geen sprake was van extra eisen. 

INretail is ook niet gelukkig met het feit dat een vijfde van de ondernemers met een regeling meldt dat ook huuropschorting nog altijd onderdeel is van de afspraak, waarmee het (terug-) betalingsprobleem vooruit is geschoven. 

Focus op de toekomst

INretail heeft waardering voor verhuurders die in lijn met de rechterlijke uitspraken met hun huurders afspraken hebben gemaakt. De non-food vertegenwoordiger roept verhuurders die nog niet zo ver zijn op om nu daadkracht te tonen. Retailers hebben het nog altijd zwaar, staan op de eerste treden van de ladder om uit het diepe dal van de crisis te klimmen en zijn er bij gebaat om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de huurbetalingen. Dat helpt om de focus te kunnen verleggen naar de toekomst.

Steun via de rechter

Diverse gerechtelijke uitspraken blijken als een stok achter de deur te werken in huurdiscussies. De rechtbank in Limburg heeft belangrijke vragen gesteld aan de Hoge Raad die zij om advies vraagt om in zaken over huurkorting vanwege corona te kunnen beslissen. Die vragen richten zich allereerst op de horeca, maar omdat Inretail het belangrijk vindt dat er ook aandacht is voor de retail vroeg zij om een zienswijze te mogen indienen die de Hoge Raad kan meewegen in haar advies. Dit is toegekend en de zienswijze wordt uiterlijk 1 juli ingediend. 

Persvragen?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.