Geen vraag te gek
088 973 06 00

Het loongebouw voor mode en sportwinkels

Belangrijke informatie voor mode en sportwinkels

Moet ik mijn webshop medewerkers ook indelen in het loongebouw?
Ja, het loongebouw geldt ook voor medewerkers die werkzaamheden voor de webshop verrichten.

Het loongebouw kent 9 functieniveaus (A-I). Op welk niveau moet ik mijn webshopmedewerker indelen?
Dat is afhankelijk van de functie binnen het bedrijf. Stel daarom eerst een functieprofiel op, waarin de functie wordt omgeschreven.

Wat staat daarin?
Onder meer: Welke taken heeft de medewerker? En welke verantwoordelijkheden? Hoe zelfstandig moet iemand kunnen werken?

En dan?
Vervolgens kan het functieniveau worden gekozen dat daarbij past.

In welke functiefamilie moet ik de webshop medewerker indelen?
Het loongebouw kent 12 functiefamilies (Verkoop, Etaleren, Coupeurs…). Een webshop medewerker kan in verschillende functiefamilies worden ingedeeld. Dit hangt van het functieprofiel.

Functiefamilies

 1. Administratie (goederen)
  Administratieve verwerking van internetverkoop en zaken daarom heen.
 2. Logistiek Magazijn
  Orderpicking, retouren verwerken.
 3. Automatisering
  Iemand die puur de technische kant van een website beheert.
 4. Etaleren
  Maken van foto’s voor de website, de presentatie van de artikelen waarbij een eigen creatieve inbreng is vereist.
 5. Staf en Ondersteuning
  Iemand die meer op beleidsniveau bezig is met de webshop, bijvoorbeeld gericht op marketing en inkoop.

En als mijn medewerker werkzaamheden verricht die in verschillende functiefamilies passen, wat dan?
Bij twijfel over de categorie, kies dan de meest voor de hand liggende categorie. Is er sprake van een dubbelfunctie? 

Mijn medewerker doet taken voor de webshop en de fysieke winkel: welke functie familie kies ik dan?
Heeft een medewerker een veelzijdige functie, waardoor hij bij meerdere functiefamilies ingedeeld kan worden? Dan is het belangrijk om de functie te verdelen in percentages en te kijken naar het zwaarste bestandsdeel. Bijvoorbeeld: Voor zoveel procent valt de medewerker in functiefamilie A. en voor zoveel procent in functiefamilie B. Door de verschillende niveaus te beschrijven en in te delen ontstaat het beeld welk functiefamilie het hoogste percentage scoort. Dit niveau is bepalend voor de indeling.
 

Ondernemers met alleen een webshop                                        

Ik heb alleen een webshop. Geldt het loongebouw ook voor mijn werknemers?
Ja. Het bedrijf valt onder de ‘werkingssfeer van de cao.’ Alle rechten die de cao aan werknemers biedt, gelden ook voor deze medewerkers. Er is geen uitzondering gemaakt voor werknemers die (alleen) werkzaamheden voor de webshop verrichten. Ook het loongebouw geldt dus die werknemers. Hulp nodig bij het invoeren van het loongebouw? INretail helpt!

* verplichte velden

Delen