Geen vraag te gek
088 973 06 00

De impact op retail richting 2030

In Retail richting 2030 lees je 12 shifts: verschuivingen die in de retail plaatsvinden, zoals ‘van bezit naar gebruik’ en ‘van transactie naar attractie’. In het tweede deel van het rapport lees je meer over de marktpotentie en marktspelers. Hoe gaan de retailshifts het speelveld veranderen en wie zijn de marktspelers die op de shifts inspelen?

De markt richting 2030
Inflatie bijhouden is de uitdaging

Allereerst: realisme is op zijn plaats. Wil je kansen benutten in de markt, dan moet je de markt kennen. De bestedingen aan non-food producten zullen eerder afnemen dan stijgen richting 2030. De druk op het vrij besteedbare inkomen neemt toe door stijgende lasten. De (inter)nationale onzekerheden maken dat de consument behoudend blijft. Groei of omzetbehoud gaat dus niet vanzelf. Het aantal inwoners stijgt richting 2030. Deze groei komt voor circa driekwart terecht in de grote gemeenten (met name de 4 grootste steden) van Nederland. Voor alle overige gemeenten geldt dat stabilisatie of krimp het scenario is richting 2030. Tot slot zullen veel verzorgingsgebieden vergrijzen, wat gevolgen heeft voor de volumes in non-food retail: naarmate we ouder worden, kopen we minder frequent producten en geven we meer uit aan services en diensten.

En niet alleen ouderen besteden anders. We stellen sowieso andere prioriteiten in onze vrijetijdsbesteding. In plaats van winkelen, bezoeken we festivals of kijken we series. En hebben we producten nodig, dan is ‘nieuw’ niet meer vanzelfsprekend. Tweedehands, lenen of leasen van producten wordt meer gangbaar richting 2030. Deze en andere bewegingen (12 retailshifts | deel 1) hebben impact op de non-food markt.

De impact op retail richting 2030

Bestedingen verschuiven

Bovenstaand figuur geeft weer hoe de bestedingen (onder invloed van de shifts) verschuiven naar nieuwe markten en diensten (de lichtgrijze cirkel). Markten die nu nog vrij afgebakend zijn van de retail maar steeds meer met retail verweven raken. Denk aan:

  • Het bieden van product gerelateerde diensten tegen betaling (ontwerp, lease, verhuur).
  • Co-productie (3d printing, reparatie)
  • Het faciliteren van tweedehands- verkoop en/of verhuur van producten tussen consumenten
  • (Online) verkoop in buitenland & toerisme
  • Het bieden van leisure diensten (horeca, entertainment etc.)

Wanneer je je bewust bent van de ontwikkelingen en verschuivingen in de markt, kan je anders gaan denken en bewust keuze maken. Retailers die niet van de gebaande paden af gaan, worden ook met de impact van de retailshifts geconfronteerd. Zij zien hun marktpotentie afnemen en moeten excelleren voor omzetbehoud of groei. Niet alleen omdat de bestedingen niet groeien en consumenten substituten omarmen waarbij het kopen van nieuwe producten geen vanzelfsprekendheid meer is, maar  ook omdat nieuwe spelers zich op deze markt melden.

De marktspelers richting 2030

De strijd om de gunst van de consument is in volle gang. De huidige retail heeft allang geen alleenrecht meer op het bieden van toegang aan de consument. Sterker nog, ze wordt van alle kanten uitgedaagd. De gevestigde orde kan zelf ook anderen uitdagen. Hier lichten we één van de (nieuwe) spelers op de markt uit: de consument. In de volledige rapportage lees je meer over de consument en de andere (nieuwe) spelers die de consument rechtstreeks bedienen.

De impact op retail richting 2030

De consument

De consument zelf is een belangrijke speler geworden binnen het speelveld waar retail mee te maken heeft. De tweedehandsmarkt wordt groter en groter en hoewel de omvang van de deelmarkt (het lenen en uitlenen van spullen die je zelf weinig gebruikt) nu nog nihil is, groeit ook deze sterk. Vroeger kochten tien huishoudens tien grasmaaiers. In de toekomst is het mogelijk dat één huishouden een grasmaaier koopt waar tien huishoudens gebruik van maken. De groei in tweedehands en het delen heeft impact op de nieuwmarkt, maar voldoet duidelijk aan een behoefte.

Delen en tweedehands: een kans

Als retailer kun je profiteren van de groei door de handel in tweedehands artikelen via jouw winkel te faciliteren. Winkelconcepten zoals Leapp en ReShare bewijzen dat je er een compleet verdienmodel mee op de markt kunt zetten. Ook de deeleconomie kent successen. Zo weet familiebedrijf Boels uit de bouwsector al langer dat huren ‘in’ is. Zij verdubbelde afgelopen decennia de omzet en het personeelsbestand bijna elke vijf jaar. De potentie zit met name in producten die je weinig of kort gebruikt en een relatief hoge aanschafwaarde hebben. Daar weet de sportsector met skiverhuur alles van. Stel dat delen of verhuren binnen jouw sector voor enkele productgroepen de overhand krijgt, dan kun je nu alvast nadenken over wat dit voor jou betekent en het voortouw nemen.

Meer lezen over Retail richting 2030? Download dan gratis het volledige rapport. Lees over de RetailShifts, het speelveld, maar ook over de impact op retail, medewerkers en het winkelvastgoed. Met talloze tips, facts en quotes van experts!

Breng de theorie in praktijk in 2018

Het programma maakt het strategische lange termijn onderzoek voor jou als ondernemer concreter. Het biedt handvatten om de gap tussen 2017 en 2030 te verkleinen. Interactie met collega ondernemers, creatief denken en voorbeelden uit verschillende branches staan centraal. Een specifiek antwoord is er niet. Iedere ondernemer en iedere winkel is uniek. Door deze sessie wordt tastbaarder welke shift bij jou en je winkel het beste past.

Retail richting 2030 aanmelden

Delen