UWV regelingen

UWV regelingen

Het UWV kent de nodige regelingen waar jij als werkgever de nodige financiële voordelen uit kunt halen. Hieronder een overzicht van enkele regelingen.

Loonkostenvoordeel

De loonkostenvoordelen (LKV) moeten ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er zijn vier categorieën:

  • Het LKV oudere werknemer (56+)
  • Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • Het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een doelgroepverklaring LKV te zijn. In de aangifte loonheffingen dien je aan te geven dat je het loonkostenvoordeel voor de werknemer aan wilt vragen. Ook dient het loonkostenvoordeel voor de werknemer niet eerder te zijn ontvangen door de werkgever en is er geen sprake van een dienstverband op grond van de WSW of beschut werk op grond van de Participatiewet.

Voor iedere categorie gelden een aantal verschillende voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het Kennisdocument WTL van de Rijksoverheid. Stapeling van meerdere regelingen is niet mogelijk, de hoogste berekende LKV telt.

Afhankelijk van de subsidie is de maximale subsidie per kalenderjaar €6.000 (per verloond uur: €3,05) gedurende maximaal 3 jaar. Voor de Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden geldt een maximum van €2.000 (€1,01 per uur) en voor de herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer geldt een maximale duur van 1 jaar. De uitkering wordt berekend per verloond uur.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Als werkgever vraag je deze aan bij de gemeente waar de werknemer is ingeschreven als de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. De regeling is bedoeld voor werknemer die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Loondispensatie

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Als werkgever betaal je gedurende de loondispensatie minder loon aan een werknemer omdat hij minder aankan dan andere werknemers. Het UWV vult het loon dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan tot 5 jaar duren, waarbij verlenging mogelijk is. Uiteindelijke doel is dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

No-riskpolis

Voor diverse groepen werknemers is het mogelijk om aanspraak te maken op een no-riskpolis. Dit betekent dat je als werkgever een Ziektewetuitkering ontvangt als een werknemer ziek wordt en geen hogere Ziektewet of WGA-premie verschuldigd bent. De voorwaarden zijn te raadplegen via de website van het UWV.

Proefplaatsing

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers die een bepaalde uitkering hebben en die moeilijk werk kunnen vinden. Als je als werkgever twijfelt kan je hier voor een proefplaatsing aanvragen, de werknemer komt dan 2 maanden werken met behoud van uitkering. Als je na afloop een dienstverband aan wilt bieden dient dit minimaal een dienstverband te zijn van 6 maanden waarbij het aantal uren gelijk is aan het aantal uren van de proefplaatsing. Ook mag er geen proeftijd worden overeengekomen. Op de site van het UWV is meer informatie te vinden.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of een interne jobcoach zijn. Voor een interne jobcoach kan aanspraak worden gemaakt op een subsidie. Meer informatie en de voorwaarden zijn op de site van het UWV hier terug te vinden.

Basisvaardigenheden: Taal

Werkgevers die aan de slag willen met de basisvaardigheden van medewerkers, kunnen hiervoor terecht op de nieuwe website Taalwerkt.nl. De site biedt onder meer voorbeelden, instrumenten en materialen die daarbij helpen. Of werkgevers nieuwe werknemers willen opleiden, medewerkers willen laten doorstromen of hun communicatie toegankelijker willen maken, werken aan basisvaardigheden loont.

De nieuwe website wordt op donderdag 31 maart tussen 8.30 en 9.30 uur gelanceerd.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over de regelingen van het UWV? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.