Werknemers maken het verschil

Lobby standpunt: Werknemers maken het verschil

25 januari 2021

De retail biedt meer dan 800.000 mensen een baan. Zij is de grootste private werkgever van ons land en voor velen is een baan in de retail de eerste stap op de arbeidsmarkt.

De retail verandert volop en daardoor veranderen ook de werkzaamheden en benodigde vaardigheden; adaptievermogen, flexibiliteit, innovatiebereidheid, gastvrijheid en zelflerend vermogen worden essentieel voor medewerkers in de retail. Continu leren wordt noodzakelijk voor zowel werknemers als werkgevers om ook in toekomst te kunnen blijven bijdragen aan werk, inkomen en scholing.

Wij voeren lobby voor:

  • Werkgevers hebben flexibiliteit nodig om in te springen op pieken en dalen in de verkoop. Dat geeft de mogelijkheid om meer, of juist minder, medewerkers in te zetten met de daarbij behorende flexibele personeelskosten. Medewerkers moeten een goede balans vinden tussen werk bijvoorbeeld zorg-, studie- en andere taken. Flexibiliteit is noodzakelijk en gewenst en lang niet alle ‘flex’ moet daarom negatief benaderd worden.
  • Investeer in de duurzame ontwikkeling van medewerkers met een individueel opleidingsbudget dat bijscholing mogelijk maakt.
  • Stimuleer de instroom in ambachtelijke opleidingen (tot parketlegger, woningstoffeerder, keuken- en meubelmonteur) want de vraag naar vakbekwame medewerkers stijgt voortdurend de instroom blijft achter.
  • Verklein het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon van medewerkers (de ‘WIG’) zodat werken meer loont. Lagere werkgeverslasten zijn bovendien een stimulans voor banengroei.
  • Het is heel belangrijk dat digitale vaardigheden in alle vormen van onderwijs worden versterkt. Maak het onderdeel van het verplichte curriculum bij mbo-opleidingen gericht op dienstverlening. Zo blijven we als Nederland vooroplopen en kunnen mensen in de toekomst mee blijven doen.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.