Pensioen

Pensioenpremie 2021

10 november 2020

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft de pensioenpremie voor 2021 bekend gemaakt. Het fondsbestuur heeft besloten de pensioenpremie voor volgend jaar te verhogen en tegelijk gaat de pensioenopbouw omlaag. Het besluit gaat zeer tegen de wens in van INretail. Helaas was een veto uitspreken niet mogelijk omdat INretail alleen indirect invloed kan uitoefenen op het premiebesluit.

Wettelijke verplichting

Het fonds voert aan dat de optelsom van premieverhoging voor zowel werkgevers als werknemers en een lagere opbouw hard nodig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om het dekkingspercentage van het fonds op peil te houden. De structureel lage rente en als gevolg daarvan de lage rekenrente waarmee pensioenfondsen hun beleggingsopbrengsten moeten berekenen, maken deze stap noodzakelijk.

Ook werknemers gaan meer premie betalen en dus zelf meer bijdragen aan hun pensioenopbouw. Voor hen is het pijnlijk dat niet alleen de premie die ze moeten betalen stijgt, maar ook de pensioenopbouw lager wordt.

Meer premie, minder pensioenopbouw

Het pensioenfonds werkt momenteel aan een hele nieuwe pensioenregeling, maar tot die er is, gelden voor de komende maximaal vijf jaren de nu gemaakte pensioenpremieafspraken.

Volgend jaar stijgt de pensioenpremie voor de verplichte regeling van 22,5% naar 24,75% van het bruto loon van iedere werknemer. Het franchisebedrag voor 2021 wordt in december bekend. De werkgeverspremie, die in 2020 nog 16,8% is, wordt per 1 januari 2021 18,675%.

Het werknemersaandeel in de te betalen pensioenpremie stijgt van 5,7% dit jaar naar 6,075% in 2020. Tegelijk wordt hun pensioenopbouw verlaagd van 1,56 procent naar 1,41 procent, gebaseerd op een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Han van Baarsen

Han van Baarsen

Beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.