Geen vraag te gek
088 973 06 00

Arbobeleid: 7 concrete stappen om door te voeren

Als werkgever moet je zorgen dat jouw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Door een Arbobeleid te voeren beperk je gezondheidsrisico’s, verminder je ziekteverzuim en bevorder je re-integratie na ziekte. Nu extra belangrijk omdat de Arbowetgeving is uitgebreid en er meer verplichtingen inzake veilig en gezond werken worden opgelegd.

7 concrete zaken om te verzorgen binnen het Arbobeleid:

  1. Stel een verplichte Risico Inventarisatie en- Evaluatie (RIE) op of laat deze uitvoeren door de INretail RI&E Specialist. Hierin staat welke risico’s er binnen jouw bedrijf zijn als het gaat om veiligheid en gezondheid van je werknemers. Naast deze RIE stel je een plan van aanpak op waarin staat welke maatregelen je neemt om knelpunten aan te pakken.
  2. Iedere werkgever moet een contract hebben met een arbodienstverlener. Voor dit basiscontract gelden een aantal minimumeisen voor de arbodienstverlener en werkgever. Ben je aangesloten bij Inretailverzuim.nl, dan voldoe je hier automatisch aan.
  3. Wijs iemand aan als preventiemedewerker. Heeft jouw bedrijf minder dan 25 medewerkers? Dan mag je als ondernemer zelf deze taak op je nemen. Bij meer dan 25 medewerkers moet de preventiemedewerker binnen jouw bedrijf werken.
  4. Zorg dat er minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig is. Ook hier heeft INretail een partner in. 
  5. Geef je medewerkers instructies over veilig en gezond werken.
  6. Geef je medewerkers de mogelijkheid om preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts.
  7. Bespreek jouw arbobeleid met de ondernemingsraad. De OR heeft namelijk instemmingsrecht op de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

"Janine Veldhoven, Velhoven Interieurs:
Zonder medewerkers heb ik geen bedrijf, dus ik wil voorkomen dat zij ziek worden en ervoor zorgen dat zij hier prettig kunnen werken. Dat voelen klanten ook. "

Ook spraken we een medewerker van Janine Veldhoven, klik hier voor zijn verhaal.

Aansprakelijk gesteld door de medewerker
Als een van jouw medewerkers schade lijdt door het werk, dan kan hij jou daarvoor aansprakelijk stellen. Hij kan daarbij een schadevergoeding van je eisen. Als werkgever moet je dan aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om schade te voorkomen.

De arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie controleert of werkgevers en medewerkers zich aan de Arboregels houden. Zij kijken daarbij vooral naar werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding legt de arbeidsinspectie maatregelen op. Variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs het stilleggen van de werkzaamheden.

Arbocatalogus
Werkgevers moeten zich houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving. Dit kan aan de hand van de Arbocatalogus, waar technieken, manieren, normen en praktische handleidingen in staan die er voor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden. 

Delen