Geen vraag te gek
088 973 06 00

Loontabel Sport en Schoenen per 1 juli 2018

Hieronder staat de nieuwe loontabel voor Sport en Schoenen per 1 juli 2018.

Per 1 juli worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,03%. De schaallonen worden op deze datum met hetzelfde percentage verhoogd. Dit is de tabel met de 1,03% verhoging.

Daarnaast is er een nieuw loongebouw ontwikkeld waarin de differentiatie weer is aangebracht (sommigen lonen waren voor verschillende functies gelijk, daar is nu weer verschil in). Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel.

We beschrijven hier de standaardmethodiek om medewerkers die reeds in de vakvolwassen treden zitten over te zetten naar de nieuwe loontabel. We beperken ons hiertoe, omdat het voor de jeugdschalen vanzelfsprekend is: 

  1. jeugdige medewerkers worden beloond qua leeftijd conform de loontabel met 1,03% verhoging
  2. op de verjaardagsdatum wordt iemand een jaar ouder en gaat hij dus naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.

Alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel en niet de loontabel met 1,03% verhoging.

Datum van overzetten in de nieuwe loontabel
Een medewerker wordt in de maand waarin hij zijn ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat hij op dat moment heeft, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.
Bereikt een medewerker per juli 2018 een ervaringsjaar dan gaat de medewerker direct naar de nieuwe loontabel.

Manier van overzetten in de nieuwe loontabel

Een medewerker maakt eerst een stap in ervaringsjaren in het huidige loongebouw. Na toepassing van deze stap wordt hij in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere trede qua bedrag geplaatst. Het zou dus kunnen dat een medewerker op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren.

Opmerking: het kan niet voorkomen dat iemand die in het vakvolwassen deel van de loontabel zit, wordt overgezet naar de jeugdlonen in de nieuwe loontabel.

Voorbeeld: Schoenen en Sport, schaal B, van trede 0 (huidig) naar trede 0 (nieuw). Een medewerker met salaris € 1.578,00 in juni 2018 krijgt per 1 juli €1594,20 conform de loontabel met 1,03% verhoging. Bij het bereiken van zijn ervaringsjaar na 1 juli 2018 wordt de medewerker overgezet naar de nieuwe loontabel, trede 0,  en ontvangt een salaris € 1613,38. Hierbij stroomt de medewerker eerst fictief naar schaal 1 van de loontabel met 1,03% verhoging (€1605,28) en vandaaruit naar de naasthogere trede qua bedrag in de nieuwe loontabel.

Het nieuwe loongebouw
(Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel.)

Delen