Inkooptool 2

Inkooporganisaties en samenwerkingsverbanden 

Als ondernemer kun je ervoor kiezen om volledig zelfstandig je weg te kiezen in de retailwereld. Je ontwikkelt jouw eigen concept, stelt zelf de collectie samen en bepaalt zelf de wijze waarop je onderneming vermarkt. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen en weet zelf goed de weg te vinden en voelt je daarbij als een vis in het water.  

Er zijn ook mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan met andere partijen/organisaties. Er bestaan vele commerciële samenwerkingsvormen tussen ondernemingen. Elke vorm van commerciële samenwerking heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Er zijn namelijk grote verschillen in de mate van samenwerking, de fronten waarop wordt samengewerkt en de aard van de gemaakte afspraken.  

In dit artikel een lesje samenwerkingsverbanden in de retail, we leggen je alles uit over:  

 • De inkoopcombinatie  
 • Het vrijwillig filiaalbedrijf  
 • Franchising  
 • Consignatie  
 • Shop in Shop  
 • En samenwerking met leveranciers  

Inkoopcombinatie  

Een inkoopcombinatie lijkt veel op een vrijwillig filiaalbedrijf met dien verstande dat in de inkoopcombinatie de ondernemers onder hun eigen naam blijven handelen. De inkoopcombinatie is in haar zuiverste vorm gericht op gezamenlijke inkoop met een centraal betalen systeem, maar ontwikkelt zich vaak tot een serviceorganisatie die ook op andere terreinen ondersteuning biedt aan de aangesloten ondernemers:  

 • Formule  
 • Private label  
 • Marketing  
 • ICT systemen  
 • Administratie  
 • Opleiding   

Vrijwillig filiaalbedrijf  

Een vrijwillig filiaalbedrijf is een commerciële samenwerking tussen een groothandel en een zelfstandig retailer die inkoopt bij deze groothandel. De retailer koopt gezamenlijk met andere retailers op vrijwillige basis in bij deze groothandel en maakt ook gebruik van de (naam van de) winkelformule. Door dit met een keten van retailers te doen, versterkt de individuele retailer hiermee zijn positie op de markt en de concurrentiepositie ten opzichte van de groothandel. Deze vorm lijkt in de praktijk sterk op franchising, maar is wat minder gericht op een volledige samenwerking. De scheidingslijn is in de meeste gevallen echter dun.  

Franchising  

Franchising is een vorm van intensieve, commerciële samenwerking tussen twee zelfstandige marktpartijen voor de distributie van goederen en/of diensten, met gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en een uniforme werkwijze richting de klant. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. De franchisenemer betaald de franchisegever een verplichte vergoeding voor het gebruik maken van het franchise concept.  

Samenwerkingsvormen met leveranciers  

 • Stockbase   
  Koppeling tussen ICT systemen van Leverancier/merk en retailer. Orders worden direct afgeleverd in ERP-systeem van de leverancier. Voordeel is het optimale verloop van het orderproces:  levertijden worden verkort en voorraad is altijd up to date.  
 • In Store Pick Up  
  Samenwerkingsvorm op basis voorraadhoudende leverancier. Klant besteld feitelijk bij de leverancier en kan het ophalen in de winkel. Retailer is niet meer voorraadhoudend maar benut wel de omzetkansen op basis van de samenwerking met de leverancier.  
 • Open to buy budgetten  
  Een deel van de collectie wordt onderhouden door de leverancier. Doordat de leverancier weet wat er goed verkocht wordt, kan er snel gereageerd worden op trends en ontwikkelingen waardoor de retailer omzetkansen optimaal benut.  
 • Consignatie  
  Consignatie betekent dat artikelen worden verkocht voor risico van de leverancier. Niet-verkochte artikelen mogen naar de leverancier worden teruggestuurd. De retailer hoeft pas te betalen nadat het betreffende product daadwerkelijk is verkocht.   
 • Consignment  
  De retailer geeft een aantal m2 van zijn onderneming ter beschikking aan een leverancier. Per maand  wordt de brutowinst met elkaar afgerekend. De leverancier regelt feitelijk alles: de samenstelling van de collectie, leveringen, visual merchandising en dergelijke.  De retailer stelt de meters ter beschikking en doet de verkoop.  
 • Shop in Shop  
  Een shop-in-shop is een gespecialiseerde afdeling (winkel) binnen een winkel. Franchiseformules of leveranciers van bepaalde merken benutten zo een gedeelte van de verkoopoppervlakte van de winkel met een shop in de shop. De ondernemer/winkeleigenaar is verantwoordelijk voor de exploitatie en het bedrijfsrisico van de shop-in-shop.  
 • Replenishment  
  Replenishment houdt in dat je met je leverancier afspraken maakt over de voorkoop en bijkoop gedurende een verkoopseizoen. Bijvoorbeeld 50% betrekking hebbende op de inkoop in de Voorverkoop en 50% in de bijkoop mogelijkheden tijdens een seizoen. De kassa registreert de verkopen en de leverancier vult aan (zie ook EDI).
 • Voorkoop en bijkoop omruilgarantie  
  Afspraken die gemaakt worden als er voor ca. 70% ingekocht wordt, waarbij er voor de bijkoop omruil garanties worden afgegeven voor best en bad sellers (is feitelijk een garantie op de beste kwaliteit van de collectie).   
 • EDI – Electronic data interchange  
  De samenwerking met leveranciers volledig via de “digitale snelweg” laten verlopen. Van het uitwisselen van orders, het inlezen van pakbonnen en verwerken van facturen in het administratieve systeem, maar ook voorraadsysteem van de ondernemer.   
 • Fashion Cloud   
  Een digitaal B2B-platform waar leveranciers en retailers product- en salesdata en marketingmateriaal kunnen uitwisselen  

Er zijn er uiteraard diverse mogelijkheden om afspraken te maken met leveranciers, denk aan: 

 • Klantenkennis en verkoopgegevens delen om zodoende gezamenlijk het beste assortiment te kunnen samenstellen   
 • Ga samenwerken met leveranciers op basis van ‘open to buy budgetten’ zodat je tijdens het seizoen snel kan reageren op trends & ontwikkelingen  
 • Ga samenwerken met leveranciers op basis van voorraad risicodeling en optimalisatie met bijbehorende marge afspraken waarbij omloopsnelheid en collectie gedurende het seizoen geoptimaliseerd wordt  
 • Data delen met  leveranciers om zo tijdens het seizoen data gedreven bij te kopen.  

Weten welke samenwerkingsvorm voor jouw winkel het best is?

Neem even contact met mij op. Ik denk graag met je mee.

Contacteer de adviseur Bel ons
Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.