Welke rechtsvorm kies je?

Wegwijs in Rechtsvormen: Zo Maak Je de Beste Keuze voor Jouw Onderneming

Het kiezen van de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf is cruciaal. In de Retail sector zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de besloten vennootschap de voorkomende rechtsvormen. Het kiezen van de juiste rechtsvorm kan complex zijn. De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen je hierover deskundig adviseren. Hieronder lichten we de opties nader toe.

Eénmanszaak 

Deze populaire bedrijfsvorm is snel en eenvoudig op te zetten, met initiële belastingvoordelen die vaak gunstiger zijn dan bij een bv.

Echter, als eigenaar ben je persoonlijk aansprakelijk voor alle bedrijfsactiviteiten, zakelijke schulden en contractuele verplichtingen. Dit betekent dat schuldeisers van je bedrijf aanspraak kunnen maken op je privébezit. Bescherm jezelf en je partner (indien van toepassing) met huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Je kunt slechts één éénmanszaak oprichten, maar deze kan verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. De inschrijving van jouw éénmanszaak gebeurt bij de KVK, die automatisch je aanmelding bij de Belastingdienst regelt.

Als eigenaar ben je volledig tekenbevoegd en je bent wettelijk verplicht om administratie bij te houden. Over de winst betaal je inkomstenbelasting. Word je erkend als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan profiteer je van mkb-winstvrijstelling en mogelijk zelfstandigenaftrek en startersaftrek (eerste 3 jaar). Bij een jaaromzet van meer dan € 20.000 draag je btw af.

Vennootschap onder firma (vof) 

Als je van plan bent om samen met anderen een onderneming te starten, kan een vennootschap onder firma (vof) een passende keuze zijn. Een vof is vergelijkbaar met een éénmanszaak, maar wordt gevormd door meerdere ondernemers, de zogenaamde vennoten. Deze vennoten brengen allen iets in de onderneming in, of dit nu geld, goederen of arbeid is. Er is geen sprake van een vereist minimumkapitaal.

Een vof wordt officieel opgericht door inschrijving in het Handelsregister van de KVK. Hierbij worden de naam van de vof, de bedrijfsactiviteit, en de namen van de vennoten geregistreerd. De vennoten leggen hun onderlinge afspraken vast in een vof-contract. In tegenstelling tot een éénmanszaak, zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van de vof.

Wat betreft belastingen, betaal je als vennoot van een vof inkomstenbelasting over je aandeel in de winst. Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent, kun je in aanmerking komen voor de mkb-winstvrijstelling en andere belastingvoordelen.

Een belangrijk kenmerk van de vof is dat deze geen rechtspersoonlijkheid heeft. Dit betekent dat elke vennoot met zijn persoonlijke vermogen aansprakelijk is voor de schulden en verplichtingen van de vof. Zelfs vennoten die later toetreden, zijn verantwoordelijk voor bestaande schulden.

In een vof heeft elke vennoot tekenbevoegdheid. Dit betekent dat zij contracten kunnen tekenen en rechtshandelingen kunnen uitvoeren namens de vof. Beperkingen hieraan kunnen worden vastgelegd in het vof-contract en in het Handelsregister. De vof kan ook een volmacht verlenen aan een derde partij om namens het bedrijf te handelen. Het is aan te raden om zo’n gevolmachtigde ook in het Handelsregister in te schrijven.

Man-vrouw firma 

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Je hebt immers allebei recht op diverse vrijstellingen en aftrekposten. Nadeel van een man-vrouw firma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privévermogen. Huwelijkse voorwaarden hebben doorgaans geen effect. De Belastingdienst kijkt extra streng bij man-vrouwfirma’s of beide partners daadwerkelijk ondernemers zijn voor de inkomstenbelasting.

Besloten vennootschap (bv) 

Een Besloten Vennootschap (BV) is een aantrekkelijke zakelijke structuur vanwege de rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat je, als bestuurder, meestal niet persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden van het bedrijf. Uitzonderingen zijn situaties zoals wanbeheer of wanneer je BV nog niet is ingeschreven in het Handelsregister. Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kan het nodig zijn om een persoonlijke garantie te geven voor leningen.

Een BV kan zowel solo als in samenwerking worden opgericht. De kapitaalstructuur is verdeeld in aandelen, eigendom van de aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben de beslissingsmacht binnen het bedrijf, inclusief stemrecht en winstrecht. Je kunt ook kiezen voor verschillende soorten aandelen, zoals stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, voor flexibiliteit in jouw bedrijfsstructuur.

In de dagelijkse bedrijfsvoering heb je bestuurders en mogelijk ook toezichthouders. Voor kleinere BV’s is er vaak maar één bestuurder, die ook de enige aandeelhouder is, de DGA. Deze bestuurder heeft de bevoegdheid om namens de BV contracten te tekenen en bepaalde juridische handelingen uit te voeren.

Het oprichten van een BV vereist een bezoek aan de notaris voor de opstelling van de statuten. De notaris zal doorgaans ook de inschrijving van je BV in het Handelsregister van de KVK verzorgen. Als startkapitaal wordt een minimale inbreng van 1 eurocent verwacht, die in geld of in natura kan zijn.

Je mag al zakendoen voordat je BV officieel is opgericht, maar registratie bij het Handelsregister is verplicht. Alle contracten die tijdens deze periode worden gesloten, vallen onder de BV in oprichting. Eenmaal officieel opgericht, moet je jaarlijks financiële verslagen indienen bij de KVK en BTW afdragen.

In de hoedanigheid van bestuurder kan je in loondienst van de BV zijn, waarbij loonbelasting wordt ingehouden. Indien je als bestuurder minstens 5% van de aandelen bezit, wordt je als DGA beschouwd en moet je een marktconform salaris ontvangen. Ten slotte betaalt de BV vennootschapsbelasting over de winst en dividendbelasting op uitgekeerd dividend aan aandeelhouders.

Handige tips! 

Kan ik je verder helpen?

Wil je een bedrijf starten maar twijfel je over de juiste rechtsvorm? Of twijfel je of de huidige rechtsvorm nog wel bij jou en je onderneming past? Wij bieden deskundig advies, specifiek afgestemd op jouw ondernemersdoelen en -uitdagingen. Of je nu denkt aan een eenmanszaak, vof of bv, wij helpen je de juiste keuze te maken voor optimale groei en bescherming. Met onze hulp maak je een geïnformeerde beslissing, afgestemd op je zakelijke ambities en persoonlijke risicotolerantie.

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.