Sturen op een beter rendement

Sturen op een beter rendement

Wat wil je met jouw winkel bereiken? Wat is jouw droom en heb je een duidelijke visie en doel? Welke trends zijn er en waar spring jij op in? En hoe doe je het eigenlijk ten opzichte van jouw direct concurrenten?

Allemaal vragen die je jezelf regelmatig moet stellen om de koers van je onderneming goed te kunnen bepalen. Al is het niet altijd eenvoudig om je met dit soort zaken in de dagelijkse hectiek van de bedrijfsvoering bezig te houden. Daarom helpt INretail ondernemers verder op weg met het Stuurwiel en de gratis tools om aan de slag te gaan met je rendement. Want er is altijd ruimte voor verbetering.  

Het INretail-stuurwiel geeft je direct inzicht of je ★, ★★ of ★★★ scoort op 6 belangrijke ondernemersonderwerpen; identiteit, medewerkers, consumenten, organisatie, innovatie en samenwerken. Nadat je score bekend is bieden we je direct een helpende hand zodat je kan bijsturen om jouw rendement te verbeteren en succesvol(ler) de toekomst in te gaan. 

Samen naar de toekomst, laat je coachen! 

De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen ondernemers begeleiden/coachen met de te ondernemen vervolgstappen die geadviseerd worden in het advies. Samen met de bedrijfsadviseurs maak je een afspraak hoe de begeleiding vormgegeven kan worden: 

  • Wat is het advies en het bijbehorende verbeterplan/actieplan 
  • Wat zijn de acties die ondernomen gaan worden 
  • Wat is de tijdsplanning die hieraan gekoppeld wordt 
  • Wat zijn de resultaten die je wilt bereiken 
  • Op welke wijze wil je begeleid worden 

De begeleiding kan op meerdere wijzen plaatsvinden: 

  • Persoonlijk adviesgesprek op locatie of op kantoor bij INretail 
  • Windows teams meeting 
  • Beoordeling/evaluatie van rapportages/informatie/evaluatie ondernemer 
  • Toetsen financiële resultaten 

In onderling overleg wordt besproken hoe de coaching/begeleiding wordt ingevuld en wat de benodigde / gewenste frequentie is. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de financiële vergoeding voor de coaching.  

Maak gebruik van de gratis tools 

De bedrijfsadviseurs van INretail hebben meerdere tools ontwikkeld om ondernemers inzage te geven in het rendement van hun onderneming, voor het opstellen van prognoses, maar ook om hun rendement te helpen verbeteren.  

Prognosetool 

Met behulp van de prognosetool kun je op een eenvoudige en relatief snelle wijze je eigen prognose opstellen. Je maakt hierbij gebruik van de beschikbare informatie van je eigen onderneming. In de prognose worden de resultaten van jouw onderneming vergeleken met die van vergelijkbare ondernemingen in de branche. Hierdoor krijg je inzage waar je goed presteert, maar ook waar je achterblijft, zodat je hier wellicht op bij kunt sturen om het rendement van je onderneming te verbeteren. 

Download de prognosetool

Liquiditeitstool  

Aan de prognosetool is een liquiditeitsprognose gekoppeld. Veel ondernemers hebben geen goed zicht op hoe hun liquiditeit zich over de maanden van een jaar ontwikkeld. Met behulp van de liquiditeitstool krijg je inzicht in hoe de liquiditeit zich per maand gaat ontwikkelen op basis van de exploitatieprognose. Mocht op basis hiervan blijken dat er in bepaalde maanden tijdelijk een tekort gaat ontstaan dan kun je hier op anticiperen door betalingsafspraken te maken met je leveranciers of bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor een tijdelijke financiering.

Download de liquiditeitstool

Inkooptool 

Met behulp van de inkooptool krijg je meer grip op je inkoopbudget. Door op basis van je omzetverwachting je inkoopbudget te bepalen, voorkom je dat je een te hoog budget gaat bepalen, waardoor je geen optimaal rendement gaat realiseren op je ingekochte collectie.

Ga naar de inkooptool

Margecalculator 

De uiteindelijk gerealiseerde brutowinstmarge is een van de belangrijkste, wellicht misschien wel het belangrijkste sturingsinstrument binnen je onderneming.  

Met behulp van de prognosetool kun je je budget voor het komende kalenderjaar opstellen. Maar vervolgens moet je hiermee aan de slag. Want wat wordt je inkoopbudget? Als je je inkoopbudget bepaald op een te lage brutowinstmargerealisatie, dan is de kans zeer groot dat je te veel inkoopt in relatie tot je omzetdoel. Om dan vervolgens je te hoge voorraad af te bouwen zul je extra kortingen moeten verstrekken, waardoor je weer op een te lage marge uitkomt. 

Om inzage te krijgen op de invloed van korting op je uiteindelijk te realiseren brutowinstmarge is de margecalculator ontwikkeld, zodat je zelf meer de regie kunt nemen bij je keuzes met het verstrekken van korting, met als uiteindelijke doel om je brutowinstmarge te verbeteren. 

Download de margecalculator

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.