De risico's van een ondernemer

De risico’s van een ondernemer

Ondernemen is risico lopen, natuurlijk wil je dat het liefst zoveel mogelijk beperken. Dat kan op verschillende manieren. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

Kies de juiste rechtsvorm 

Er zijn rechtsvormen mét en zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (bijv. Eenmanszaak of vof) ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (bijv. een bv) houd je privé- en zakelijk vermogen gescheiden. 

Bij de keuze voor een rechtsvorm is het fiscale voordeel ook belangrijk en interessant. De meest gekozen rechtsvorm is niet voor niets de eenmanszaak en bij samenwerking de vof. Deze rechtsvormen zijn fiscaal vaak gunstiger. Dit komt bijvoorbeeld door de starters- en zelfstandigenaftrek vanuit de inkomstenbelasting. Dit scheelt je al gauw duizenden euro’s per jaar.  Bij een besloten vennootschap (bv) kun je geen gebruik maken van de starters- en zelfstandigenaftrek. Bij hogere winsten is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid zoals de bv vaak gunstiger. Je boekhouder of accountant kan je bij deze keuze adviseren. 

Lees ook ons artikel over de verschillende rechtsvormen.

Maak gebruik van algemene voorwaarden 

In je algemene voorwaarden leg je vast wat de rechten en plichten zijn van jou en je klant. Denk hierbij aan: 

 • Offerte 
  Is deze vrijblijvend of niet? En wat is de geldigheidsduur van de offerte
 • Levertijd 
  Wat is de levertijd? En wat te doen bij overmacht? 
 • Transport 
  Wie betaalt de transportkosten? Is het transport verzekerd en door wie?  
 • Betaling 
  Wat is de betalingstermijn? Wat zijn de incassokosten? En moet er rente betaald worden bij het uitblijven van betaling? 
 • Eigendomsvoorbehoud 
  Gaat het eigendom pas over na betaling? 
 • Garantie 
  Wat zijn de voorwaarden voor het geven van garantie? 
 • Geschillen 
  Gaan die via een rechter of arbitrage? En welk recht geldt dan? 
 • Aansprakelijkheid 
  In hoeverre kun je die beperken? En wat is de hoogte van een eventuele schadevergoeding? Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar wel handig. Je bepaalt de spelregels en voorkomt er geschillen mee. Zorg er wel voor dat je klant voor de verkoop weet dat je algemene voorwaarden hebt. Je kunt algemene voorwaarden deponeren bij KVK of bij de Rechtbank. Dat is niet verplicht, maar biedt meer bewijswaarde en komt professioneler over. 

Meer informatie over overeenkomsten en algemene voorwaarden? Kijk op onze pagina met juridische informatie:

Verzeker je bedrijfsrisico’s 

Als ondernemer moet je verplicht een aantal verzekeringen afsluiten, bijvoorbeeld: 

 • Ziektekostenverzekering 
  Of je nu een bedrijf hebt, zzp’er bent of in loondienst werkt, iedereen heeft een ziektekostenverzekering. Naast je premie, betaal je achteraf ook een inkomensafhankelijke bijdrage via je belastingaangifte. 
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) 
  Voor sommige beroepen en in sommige branches is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting kan bepaald worden door verschillende overkoepelende beroepsorganisaties. Het komt ook voor dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Met een BAV verzeker je de financiële gevolgen van een beroepsfout. Zoals een fout advies geven of een verkeerde berekening maken. Met een AVB verzeker je je voor schade die je maakt bij een klant of opdrachtgever. Bijvoorbeeld als je een dure vaas omstoot. 
 • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) 
  Deze verzekering is verplicht als je een motorvoertuig gebruikt voor je bedrijf. Met de WAM is je verkeersaansprakelijkheid verzekerd. 
 • Opstalverzekering 
  Bezit je een bedrijfspand of andere onroerende zaak? Dan moet je van je hypotheekverstrekker een opstalverzekering afsluiten. Hiermee verzeker je je tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. 

Kijk bij de INretail Verzekeringsdienst naar jouw voordeel.

Inretail verzekeringsdienst

Daarnaast beperk je risico’s door aanvullende verzekeringen zakelijk af te sluiten, zoals: 

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
  Hiermee verzeker je je tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering wordt vaker verplicht gesteld door opdrachtgevers. 
 • Crowdsurance 
  Dit is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Bij crowdsurance groeperen zzp’ers en andere zelfstandigen zich in een zogenaamde schenkkring. Ze maken afspraken en sparen in een fonds om elkaar te kunnen ondersteunen.  
 • Bedrijfsschadeverzekering 
  Dekt schade bij bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld wateroverlast of brand. 
 • Inventarisverzekering 
  Een bedrijfsschadeverzekering, waarmee je je naast brand en waterschade ook tegen diefstal verzekert. 
 • Kredietverzekering 
  Hiermee verzeker je het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt. 
 • Rechtsbijstandverzekering 
  Deze verzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken. 
 • Verzuimverzekering 
  Hiermee dek je de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding. 
 • Mkb verzuim-ontzorgverzekering 
  Hiermee dek je de kosten van een zieke werknemer, zoals de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding. Daarnaast krijg je volledige ondersteuning tijdens het gehele verzuimtraject. Dit is mogelijk sinds 1 januari 2020. 
 • Transportverzekering 
  Met deze verzekering dek je het risico af dat je loopt wanneer je goederen laat vervoeren. Denk aan het kwijtraken en beschadigingen van goederen. 
 • Compagnonverzekering 
  Hiermee keert de verzekering bij overlijden van een compagnon een bedrag uit aan de achterblijvende compagnons. Zo kan de onderneming verder. 

Zorg dat je facturen altijd worden betaald 

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding betaalt een bank of factoringbedrijf jouw facturen. Zij handelen de betaling daarna met je klant af. 

Houd er rekening mee dat je privé-verzekeringen niet je zakelijke risico’s dekken, zoals bijvoorbeeld je rechtsbijstandsverzekering. Verzekeren is niet in alle gevallen verplicht. En niet alle zakelijke verzekeringen zijn noodzakelijk. Informeer bij je verzekeraar of tussenpersoon wat voor jou handig en verstandig is. 

Werk veilig online 

Sinds de komst van internet, ontdekken criminelen en andere fraudeurs het makkelijke gebruik van digitale communicatie om ondernemers op te lichten, te bestelen, te chanteren of zelfs te gijzelen. Fraude en criminaliteit gaat steeds meer via digitale berichten. Zo is computercriminaliteit, ofwel cybercrime, sterk gegroeid en dagelijks in het nieuws. 

Hoe belangrijk is je digitale informatie voor je bedrijfscontinuïteit? Wat is de schade als je website of je computernetwerk een week niet bereikbaar is? Door regelmatig je updates en back-ups te maken en sterke wachtwoorden met tweestapsverificatie te gebruiken, werk je digitaal veiliger

Door 5 basisprincipes toe te passen kan je de cyberrisico’s verkleinen. De 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen zijn opgesteld om ondernemers te helpen de basisbeveiliging in te laten stellen. Ondernemers die de 5 basisprincipes opvolgen, vergroten hun weerbaarheid tegen cyberrisico’s die de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Kijk voor meer informatie: De 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen | Digital Trust Center (Min. van EZK) 

Beveilig je webwinkel 

Veel ondernemers zijn een webwinkel begonnen. Het risico van het starten van een webwinkel is dat deze snel is gemaakt met handige, openbare software. Deze software is ook goed bekend bij criminelen. Beveilig je webwinkel met een SSL-certificaat, herkenbaar aan ‘https’ in de url. Sinds 2021 moet ieder betaalsysteem van webwinkels in de Europese Unie tweestapsverificatie gebruiken. 

Een groeiend probleem zijn nepwebshops die ongemerkt de handelsnaam en adresgegevens van een ‘echt bedrijf’ misbruiken en zo klanten oplichten. Door een ‘google alert’ op je bedrijfsnaam in te stellen, kun je deze ‘meelifters’ tijdig ontdekken. 

Tips 

 • Bescherm je webwinkel tegen betaalfraude met een veilige verbinding en betaalsysteem. 
 • Zorg dat je op de hoogte bent van eventuele online dreigingen en vooraf voldoende maatregelen neemt. Kijk op: INretail Kennisbank – Online voor een overzicht. 

Beveilig je bedrijfspand

Je hebt het huurcontract getekend of bent de trotse bezitter van een eigen bedrijfspand. Al snel krijg je veiligheidsvragen. Hoe sluit je ’s avonds je winkel af en breng je contant geld naar de bank? Hoe beveilig je je bedrijfspand tegen inbraak? Mag je cameratoezicht op de werkplek binnen gebruiken? 

Begin met het aanbrengen van nieuwe sloten en maak een sleutelplan, zodat je weet wie toegang heeft tot je pand. Overleg met een beveiligingsbedrijf en je verzekeraar over wat je nodig hebt voordat je kostbare bouwkundige en elektronische maatregelen neemt. Afhankelijk van de risico’s die je loopt bij het veilig openen of sluiten van de zaak, schakel je een alarmcentrale op afstand in of een beveiligingsbedrijf. Stel jezelf ook de vraag of het noodzakelijk is dat je klanten met contant geld kunnen betalen. Alles digitaal af laten rekenen via ‘PIN Only’ is veiliger. Het gaat niet alleen om je eigen veiligheid, je bent ook verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving voor je personeel. 

Ondernemersrisico’s 

Buiten de risico’s die je loopt op het gebied van fraude en criminaliteit, krijg je als ondernemer ook te maken met algemene ondernemersrisico’s. Veel starters kiezen voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Deze rechtsvormen zijn makkelijk te starten, te wijzigen en weer te stoppen. Bij deze rechtsvormen ben je persoonlijk aansprakelijk, waardoor je het risico loopt dat je bij zakelijke problemen je spaargeld verliest of in schulden raakt. Zolang je weinig investeert en weinig personeel hebt, zijn de risico’s over het algemeen beperkt. Bovendien kun je deze ondernemersrisico’s afdekken met bijvoorbeeld algemene voorwaarden en verzekeringen. 

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.