Geen vraag te gek
088 973 06 00

2,6% meer omzet voor schoenen in 2018

De schoenenbranche heeft het vierde kwartaal met een plus afgesloten. De omzet liet een stijging zien van 3,8% t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar. Cumulatief gezien is het jaar afgesloten met een omzetgroei van 2,6%. Dit alles blijkt uit de laatste cijfers van de INretail/GfK Shoescan.

Bekijk de hele infographic    

Lees het volledige cijferartikel

Branchespecialist Schoenen, Dave Quadvlieg, over de cijfers van 2018

“Een jaar met enorme pieken en dalen in hoeveelheid verkochte schoenen, maar ook enorme verschillen tussen groot, klein, branchevreemde en online kanalen. Noem het maar grillig. Consumenten worden steeds moeilijker voorspelbaar. Als we de omzet van al deze (schoen)aanbieders zien in mooie grafieken, zegt dit niets over het verdienmodel. Gelukkig zie ik bij een groot aantal retailers het ondernemen de boventoon voeren. Zij worden niet zenuwachtig van prachtige online groeicijfers, maar stellen waar nodig de koers iedere dag een beetje bij. We zijn benieuwd naar de start van 2019.” 

Brancheverwachting 2019 Schoenen

Volledig cijferartikel 

Met name november was in het vierde kwartaal een goede maand voor schoenenretailers. Mede dankzij de toenemende populariteit van Black Friday en Cyber Monday lag de omzet in november maar liefst 7,2% hoger t.o.v. een jaar eerder. Deze flinke omzetgroei kan vooral worden toegeschreven aan het online kanaal. De omzet verkregen uit online activiteiten steeg met 15,9%, terwijl de omzet uit offline activiteiten met 3% daalde.

Kwartaal 1 en 2
De gemiddelde omzettoename van 2,6% t.o.v. vorig jaar ligt in lijn met wat er bij aanvang van het jaar werd verwacht (+2%). Het jaar begon teleurstellend door de lang aanhoudende lage temperaturen. Consumenten stelden hun voorjaarsaankopen uit. In april liet de zon zich dan eindelijk zien en goed ook: april ging de boeken in als één van de warmste aprilmaanden sinds 1901. En dat merkten ook de schoenretailers: consumenten wilden massaal nieuwe zomerschoenen. Deze omzetboost (+29,5%) had enigszins zijn weerslag op de verkopen in mei (-1,4%) en juni (+0,4%), omdat veel zomeraankopen inmiddels al waren gedaan. 

Kwartaal 3 en 4
Het warme weer zette ook in juli door. Hoewel warm weer consumenten meestal weerhoudt om de winkelstraten te bezoeken, liet juli toch een mooie omzetgroei van 0,9% zien. Dit kwam dan ook met name door het online kanaal (+14,2%). In augustus steeg de omzet met 9,4%; de beste maand van het jaar na april. De plus was waarschijnlijk met name het gevolg van de aanvang van het nieuwe schooljaar. Zo steeg het segment kinderschoenen met bijna 24%. In september daalde de omzet met 5%. Maar in het licht van de 30,6% stijging in september 2017 t.o.v. 2016, lag deze daling in de lijn der verwachting en is deze beperkt gebleven. Bovendien waren er in absolute aantallen verrassend veel schoenen verkocht. Hoewel in het vierde kwartaal november de meest positieve invloed had op het cumulatieve jaarcijfer, was er ook in oktober een mooie omzetgroei (+4,8%). December liet daarentegen een lichte omzetafname zien van bijna 1% t.o.v. dezelfde maand in 2017. 

Omzetcijfers schoenenbranche per maand

Online, offline, mkb en GWB
Over heel 2018 liet de online ontwikkeling van schoenretailers (cross + single channel) een plus van 14,5% zien en offline een daling van 3,9%. Het mkb* daalde gemiddeld met 2,4%, terwijl GWB een plus van 3,1% liet zien.

* Het mkb-cijfer is gebaseerd op de INretail MKB Shoesscan. Dit panel bevat vrijwel uitsluitend multibrand schoenretailers die hun omzet grotendeels uit schoenen betrekken.

Alle segmenten eindigen in de plus
Alle segmenten deden het in het vierde kwartaal beter dan in het derde kwartaal. De grootste groei in kwartaal 4 was te zien bij kinderschoenen (+5,3%), gevolgd door herenschoenen (+4,8%) en damesschoenen (+3,2%). Ook op jaarbasis deden de segmenten het stuk voor stuk beter dan vorig jaar. 

 

Totaal schoenen

Damesschoenen

Herenschoenen

Kinderschoenen

2018

2,6%

1,5%

2,2%

3,7%

Tabel 1: Omzetontwikkeling schoenenbranche 2018 t.o.v. 52 weken 2017 (Bron: INretail/GfK ShoeScan)

Omzetgroei bij sneakers en open schoenen
Wanneer we specifiek kijken naar de artikelgroepen, is te zien dat ‘laarzen’ het meest in omzet heeft ingeleverd t.o.v. vorig jaar (-6,1%). Ook de artikelgroep ‘hakken’ deed het teleurstellend met een afname (7%). Aan de positieve zijde zien we een omzetgroei bij ‘open schoenen’ van 18,3%. Ook ‘sneakers en sportschoenen’ liet een mooi resultaat zien van +8,5%. Dit populariteit van ‘open schoenen’ en ‘sneakers en sportschoenen’ zien we terug bij zowel dames (+29,1% en +12,6%) als heren (+15,2% en +8,3%). 

Meer inzicht speciaal voor mkb'ers !

Het is voor mkb'ers mogelijk om de cijfers uit te splitsen via de INretail MKB ShoeScan. Je kan dan cijfers vergelijken met andere mkb'ers. Wekelijks melden zich nieuwe schoenenretailers zich aan. Door een eenvoudige koppeling met één van de 14 aangesloten automatiseringspartners word de data anoniem en vertrouwelijk, automatisch verwerkt tot nuttige sturingsinformatie door bureau BRICC. Wil jij inzage in diepte informatie en jezelf vergelijken met gelijkgestemden? Deelname is al mogelijk tegen een geringe vergoeding. Neem contact op met Dave Quadvlieg (dquadvlieg@inretail.nl), vraag een vrijblijvende (online) demo aan bij Friso Berghuis (friso@bricc.nl) of kijk hier voor meer informatie. 

MKB Shoescan 

Toelichting op de gepubliceerde cijfers

Noot 1: De cijfers kunnen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers. Dit hangt samen met wijzingen in het panel gedurende de meetperiode. Zo komen er nieuwe deelnemers bij en zijn er deelnemers, bijvoorbeeld als gevolg van sluitingen, die niet meer gemeten worden. Uitgangpunt van de monitor is om actieve retailers een vergelijk te geven met eveneens actieve retailers (retailers die een jaar eerder, maar ook op huidig moment van meting actief zijn). Ook vinden er verbeteringen plaats in de data van bestaande deelnemers. Uiteraard streven wij ernaar de frequentie van wijzingen als gevolg van panelwisselingen en data-schoning zoveel mogelijk te beperken, maar deze zijn onvermijdelijk. Zo kiezen we ervoor om nieuwe deelnemers niet 1 voor 1 maar als groep toe te voegen om inzichtelijkheid in individueel presteren te voorkomen. 

Noot 2: Cijfers die vanuit CBS worden gepubliceerd wijken af van bovenstaande. De reden hiervoor is verschil in de meetmethode en definitie. Meer hierover lees je hier. Bijvoorbeeld: In de CBS cijfers wordt de omzet van puur online spelers niet meegenomen in branchecijfers en de omzetstatistieken rapporteren over branches, niet productgroepen. CBS publiceert alleen voor detailhandel totaal en niet per branche over (puur) online ontwikkelingen (SBI xxx postorder/webwinkels). In de INretail/GfK scan wordt ook de omzet van puur online spelers meegenomen (naast offline en online van multichannel online spelers) en publiceert naar productgroep. Deelnemers aan de INretail/GfK Shoescan kunnen de ontwikkelingen in online en offline ook separaat volgen.

Noot 3: Binnen de INretail/ GfK vindt een extrapolatie plaats naar de panelmarkt van de top 50 Fashion/Shoeretailers. Voor de deelnemers buiten de top 50, inclusief de MKB spelers (onder andere via aanlevering uit de MKB Shoescan) vindt geen extrapolatie plaats. Binnen de MKB Shoescan vindt eveneens geen extrapolatie plaats, cijfers betreffende gemiddelden van de deelnemende panelleden. Daarbij kan ingezoomd worden op sec de groep MKB deelnemers of sec de offline dan wel online omzet van paneldeelnemers die offline en/of online actief zijn. Een waardevolle vergelijking, voor ieder die serieus met een grote groep gelijkgestemden wil vergelijken.
Noot 4: Doe je mee met de MKB Shoescan en vraag je je af waarom het MKB cijfer van dit panel vaak net iets afwijkt van het MKB cijfer uit de INretail/GfK Shoescan? Dit heeft verschillende oorzaken. Klik hier voor meer informatie.

Delen