ACM beboet ondernemers. Wat zegt de rechter?

ACM beboet ondernemers. Wat zegt de rechter?

7 mei 2021

De onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aantal ondernemers beboet. De ondernemers zouden zich niet hebben gehouden aan de wetten en regels die gelden omtrent kortingen en/of het sluiten van overeenkomsten. Een aantal van deze bedrijven is in beroep gegaan tegen deze boetes. Wat is daarvan de uitkomst?

Case 1. Keukencontract op beurzen wel of geen koop?

In 2019 heeft een aantal keukenbedrijven een boete gekregen, omdat zij enkele jaren daarvoor op beurzen consumenten zouden hebben misleid. De actieformulieren die door de keukenbedrijven werden gehanteerd tijdens de beurs, zouden volgens de ACM eerder op een koopovereenkomst hebben geleken. Daardoor zouden consumenten onterecht de indruk hebben gehad dat ze aan de ‘overeenkomst’ vast zaten. De overeenkomsten waren slechts globaal ingevuld en zouden later in een filiaal verder worden uitgewerkt, waarbij door de consument nog vele keuzes moesten worden gemaakt.

De wet geeft aan: als de klant een koop sluit die hij, als hij correct en volledig was geïnformeerd, niet zou hebben gesloten, dan is er sprake van een misleidende handelspraktijk. De rechter bevestigt dat daarvan sprake was.

Case 2. Beprijzing in de winkel

Bij een meubelzaak was sprake van een andere situatie. In de reclamefolders van het bedrijf stonden van-/voor-prijzen, waarbij de van-prijs nooit door het bedrijf was gehanteerd. Bovendien kon de definitieve prijs in de winkel pas worden vastgesteld met behulp van een verkoper en een prijslijst, die niet, zoals de Prijzenwet voorschrijft, op of nabij het product aanwezig was. De prijslijst ligt bij de ingang en kan door klanten worden meegenomen naar binnen.

De ACM was van oordeel dat daarmee niet is voldaan aan de Prijzenwet en er sprake is van een misleidende handelspraktijk. De beroepsinstantie geeft de ACM daarin ook gelijk.

Standpunt INretail

De regels omtrent prijzen en aanbiedingen zijn kort opgesomd op de site van de ACM. INretail vindt overigens dat met name het ACM-standpunt over de termijn van een eerder gehanteerde ‘van-prijs’, nog wel wat af te dingen valt en heeft die bezwaren ook kenbaar gemaakt. Immers, in onze branches zou dan de oorspronkelijke prijs vaak niet meer vermeld mogen worden, omdat die langer dan 3 maanden geleden gehanteerd is, een volstrekt normale en transparante werkwijze in de mode- en woonbranche. Daar lijkt bij de ACM begrip voor te zijn. Zodra er nieuws op dit vlak is, melden wij dit uiteraard.

Marjan Spronk

Marjan Spronk

Beleidsadviseur consumentenzaken

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.