Tijdgeest 2022 - Calibrate

Tijdgeest 2022 – Calibrate

12 april 2021

Ook voor het jaar 2022 heeft INretail samen met het trendbureau Nijman + Van Haaster de huidige tijdgeest CALIBRATE geschetst. Vanuit deze tijdgeest wordt uitgelegd hoe de behoefte van de consument verandert en hoe jij daar als retailer op in kan spelen.

Blijven afstemmen op de veranderende werkelijkheid

We leven in een onvoorspelbare tijd. Constant veranderende omstandigheden zorgen voor grilligheid. Voor nu en de nabije toekomst leidt deze grilligheid tot nieuwe ideeën op het gebied van hygiëne, digitalisering, thuiswerken, reizen en globalisering. We passen ons aan en proberen een nieuwe, eigen weg te vinden om met die veranderingen om te gaan. Dit is voor de één makkelijker dan voor de ander. In deze periode komt de digitalisering van de samenleving nog verder in een stroomversnelling.

We onderhouden digitaal onze contacten, werken online en regelen van alles via verschillende devices. Tegelijkertijd heeft deze digitalisering ook minder positieve kanten. De zoektocht naar eigen wegen leidt online steeds vaker tot informatiebubbels. Via social media krijgen we zo onze persoonlijke versie van de waarheid voorgeschoteld. En het gevolg? Er is geen gedeelde realiteit meer en desinformatie viert hoogtij. Hierdoor ontstaan onder de radar grote groepen die verschillend denken. We begrijpen elkaar steeds minder en polariseren steeds meer.

Deze grilligheid zien we niet alleen terug op het gebied van politiek, cultuur en in het sociale domein. Ook de natuur gedraagt zich onvoorspelbaar. Denk aan COVID-19, het toegenomen aantal natuurrampen en de opwarming van de aarde. Al deze ongrijpbaarheid zorgt voor verwarring, angst en stress. Kortom, we moeten blijven aftasten en ons steeds aanpassen, op zoek naar een nieuwe balans. Het flexibel blijven reageren op de grote veranderingen zal de belangrijkste uitdaging zijn van de komende tijd.

Advies nodig?

Heb je vragen over de woontrends? Bijvoorbeeld hoe je ze kan vertalen naar je eigen winkel? Neem contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Anna Hutten

Anna Hutten

Brancheadviseur wonen

- Gerelateerde producten -

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.