Nog geen cao per 1 januari 2024

Nog geen cao per 1 januari 2024

12 december 2023

Een proces van co-creatie dat werd ingezet om tot een nieuwe cao per 1 januari 2024 te komen, heeft niet tot resultaat geleid.

De enorme stijging van het minimumloon afgelopen jaren (en in 2024 opnieuw) gecombineerd met de uiterst lastige marktomstandigheden maken de totale (loon)kosten van de onderneming voor heel veel werkgevers een hoofdpijndossier. Dat leidde tot te weinig draagvlak voor de mogelijkheden die tot nu toe op tafel lagen. Daarom besloot het bestuur van INretail een pas op de plaats te maken. Er zullen nu nieuwe scenario’s uitgewerkt gaan worden en dat kost tijd. Er is vertrouwen dat deze aanpak tot een oplossing kan gaan leiden. Een ruime meerderheid van de achterban vindt het belangrijk dat er een cao is. Het zorgt voor rust en stabiliteit qua arbeidsvoorwaarden in de sector retail non-food en het voorkomt dat arbeidsvoorwaarden als concurrentiemiddel worden ingezet. 

Veelgestelde vragen over de cao lees je hier

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.