Verslag bijeenkomst: Lokaal ondernemerschap binnen het grootwinkelbedrijf 1

Verslag bijeenkomst: Lokaal ondernemerschap binnen het grootwinkelbedrijf

13 juli 2022

Op 7 juli kwamen, op initiatief van INretail, in Den Haag 11 steden en 7 grootwinkelbedrijven samen om het gesprek te voeren over hoe grootwinkelbedrijven zich meer lokaal kunnen inzetten. Dit kan al door op directieniveau mee te denken over de toekomst van de binnenstad of door een storemanager ruimte te bieden voor lokale betrokkenheid. Maar ook laagdrempelig door deel te nemen aan marketingacties of elkaar te informeren bij een nieuwe storemanager. In dit verslag blikken we terug op de bijeenkomst en de belangrijkste uitkomsten.  

Verslag bijeenkomst: Lokaal ondernemerschap binnen het grootwinkelbedrijf
Verslag bijeenkomst: Lokaal ondernemerschap binnen het grootwinkelbedrijf 2

Actie nodig voor lokale betrokkenheid

Verschillende ontwikkelingen komen in de binnenstad bij elkaar zoals de woonopgave, mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken. De druk op de openbare ruimte in de stad neemt toe, maar de hoeveelheid openbare ruimte blijft hetzelfde. Hoe blijft de binnenstad prettig voor haar bewoners en bezoekers?  

In coronatijd lagen onze binnensteden er leeg en verlaten bij. Daarom is INretail het initiatief gestart om binnensteden en het grootwinkelbedrijven met elkaar te verbinden. Zeker in deze tijd was er lokaal actie nodig. De eerste stappen waren succesvol. Om het initiatief een vervolg te geven vond er 7 juli een bijeenkomst plaatst om de samenwerking te versterken en om van elkaar te leren.   

Lokaal opnemen in bedrijfsfilosofie 

Lokaal ondernemerschap zou een vanzelfsprekend element moeten worden in de bedrijfsfilosofie van ketens, dat waren de vertegenwoordigers van de grootwinkelbedrijven het met elkaar eens. Zoals ook de binnenstadmanagers het eens waren met het uitgangspunt dat samenwerking met het grootwinkelbedrijf altijd mensenwerk is en blijft. Samantha van Rooij, binnenstadsmanager Tilburg, vindt de bijdrage van het grootwinkelbedrijf een waardevolle aanvulling op de binnenstadsorganisatie. Het brengt zakelijk denken en realisme met zich mee. Daarnaast helpt het om uit te zoomen en af en toe uit je ‘Tilburg-bubbel’ te stappen en te leren van andere steden.  

Lokale betrokkenheid

Hoe zorgen we voor een hogere lokale betrokkenheid?
Er zijn twee verschillende niveaus waarin het grootwinkelbedrijf lokaal betrokken kan zijn. Op strategisch niveau door het laten aansluiten van een CEO of Salesmanager en op operationeel niveau door het verbinden met een storemanager. De CEO/Salesmanager kan aansluiten bij een strategisch overleg waarin lange termijn plannen voor de binnenstad worden besproken. De storemanager kan concreet aansluiten bij appgroepen en meedoen aan lokale acties en evenementen.  

Voor meer lokale betrokkenheid van het grootwinkelbedrijf hebben zowel het grootwinkelbedrijf als de binnenstadsorganisaties een rol. Uit de bijeenkomst kwamen een aantal belangrijke uitkomsten hoe we kunnen zorgen voor meer lokale betrokkenheid.  

De rol van de binnenstadsmanager

  • Faciliteer een strategisch overleg waarin het grootwinkelbedrijf (bijv. directie of de salesmanager) deelnemen om mee te denken over de toekomst van de binnenstad. 
  • Verbind storemanagers aan je binnenstad en laat ze deelnemen aan lokale activiteiten. De centrummanager kan dit oppakken en daarvoor online communicatiekanalen inzetten. Zorg ook dat storemanagers elkaar weten te vinden.  
  • Wees als binnenstadsmanager concreet over wat je verwacht van het grootwinkelbedrijf, zowel strategisch als operationeel. Inspireer en motiveer de personen om actief deel te nemen en laat zien wat het ze kan brengen.  

De rol van het grootwinkelbedrijf

  • Maak lokaal ondernemerschap onderdeel van de bedrijfsfilosofie. 
  • Maak van lokaal ondernemerschap een vast onderdeel in de functieprofielen en beoordelingsgesprekken van regio- en storemanagers. Als grootwinkelbedrijf kan je ophalen bij storemanagers wat zij nodig hebben om de lokale betrokkenheid te vergroten. Tevens kan je helpen om drempels weg te nemen.  
  • Sta positief tegenover deelname aan ondernemersverenigingen, een BIZ of een ondernemersfonds. Wees helder in de beschikbaarheid van middelen (capaciteit en financiële bijdrage voor activiteiten).  
  • Deel relevante lokale informatie. Bijvoorbeeld wisselingen van regio-/ storemanagers. Geef dit door aan de centrummanager van de binnenstad of via Chainels (online communicatieplatform) waar veel binnensteden mee werken.

Vervolg 

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met mooie input voor de toekomst. INretail zal samen met DNWS (De Nieuwe Winkelstraat) de komende tijd de volgende acties ondernemen:  

  • Het faciliteren van bijeenkomsten naar behoefte van en voor binnenstadorganisaties. Denk aan onderwerpen als winkeltijden, branchering, stadslogistiek, data etc. 
  • Het faciliteren van netwerkbijeenkomsten voor sales-en districtsmanagers van het grootwinkelbedrijf.  
  • Het verbinden van het grootwinkelbedrijf met binnenstadorganisaties. Onder andere door de inzet van een speciale Chainels omgeving.  

Vragen?

Ben je benieuwd naar alle initiatieven, wil je aansluiten of heb je vragen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Manon Straatman

Manon Straatman

Adviseur ruimtelijke ordening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.