De detailhandel is een belangrijke economische sector met grote maatschappelijke impact. We willen allemaal levendige, bruisende dorpen en steden, waar bezoekers graag komen, mensen graag werken en eerlijke producten en diensten mensen blij maken. Samen met ondernemers en 75 partijen uit de wetenschap, het onderwijs, het vastgoed, de lokale overheid en de financiële sector heeft INretail een visie uitgewerkt op de maatschappelijke meerwaarde van de detailhandel. Hiermee willen wij als INretail een beweging op gang brengen in het publieke domein waarbij de belangen van ondernemers worden verknoopt met bredere maatschappelijke belangen, zoals verduurzaming van de economie en vitale dorpen en steden.

In deze visie zetten we samen de schouders onder bruisende dorpen en steden waarbij winkels een onmisbare factor zijn. Voor alle partijen en zeker de retail zelf, zien wij belangrijke acties.

Rapport maatschappelijk meerwaarde van de retail

We trekken door het land

INretail en de Retailagenda vinden dat het verhaal over de maatschappelijke meerwaarde van de retail van papier gehaald moet worden en organiseren daarom samen met lokale organisaties op verschillende locaties in het land bijeenkomsten om te praten met lokale ondernemers, gemeenten, vastgoedpartijen en overige stakeholders van centrumgebieden over ideeën en oplossingen voor een gezonde toekomst van kernen in hun regio. Tijdens deze sessies kun jij als retailer ons helpen dit verhaal kracht bij te zetten richting aanwezige overheden en andere lokale stakeholders.

Bezoek Limburg

Op 3 oktober 2022 waren wij met INretail in Roermond. Aanwezigen stelden vast dat er meer nodig is dan winkels in de winkelstraat om te komen tot aantrekkelijke centra. Dit besef is er steeds meer. Zo ook in Limburg. Ondernemers, vastgoedpartijen, wethouders, centrummanagers en andere stakeholders kwamen samen om het te hebben over hoe ze gezamenlijk de sociale functies terug kunnen halen naar de binnenstad en dorpskernen.

Een sprekend voorbeeld is hoe Heerlen ervoor kiest om haar Hogeschool terug te brengen naar de binnenstad. Studenten kunnen overdag verblijven, eten en kopen in het centrum. Dat geeft reuring! Benieuwd naar de uitkomst van de avond? Je ziet het in de video!