Geen vraag te gek
088 973 06 00

Functioneren en beoordelen

Wat zijn mogelijkheden in inzet, opleiding en doorgroeimogelijkheden van een medewerker? Benut je de kwaliteiten van je medewerkers optimaal? Wellicht schuilt er wel een social media expert in je zaterdaghulp. Of is inkoop een ambitie.

Een goed instrument hierbij is het functionerings- en beoordelingsgesprek. De aanpak van deze twee gesprekken zijn verschillend, omdat ze een ander doel hebben. Hieronder geven we een uitleg van beide gesprekken. En om het jou makkelijker te maken vind je onderaan voorbeeldformulieren.

In het kort

Wat is een functioneringsgesprek?
Het functioneringsgesprek is een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende. Samen kijk je naar het heden, maar voornamelijk naar de toekomst. Je bespreekt hoe de medewerker de taken in zijn functieomschrijving uitvoert. Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe kunnen verbeteringen tot stand gebracht worden?

Doel van een functioneringsgesprek
De belangrijkste doelen zijn:

  • De kwaliteit van het werk verhogen.
  • De onderlinge samenwerking optimaliseren.
  • Een plan voor de toekomst ontwikkelen.

Het gesprek is geen vrijblijvend babbeltje. Een goed functioneringsgesprek leidt tot duidelijke conclusies en afspraken. Beide partners moeten zich dan ook goed op het gesprek voorbereiden. Plan de afspraak daarom op tijd in. Het liefst al ruim een week van te voren.

Een functioneringsgesprek is tweerichtingsverkeer 
Het gesprek is tweerichtingsverkeer. Er wordt gesproken over het functioneren van de medewerker in de werksituatie, maar ook over het functioneren van de onderneming. Daarbij komt ook het functioneren van de leidinggevende/werkgever aan de orde. Door informatie uit te wisselen, zoeken medewerker en leidinggevende naar oplossingen voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen. De inbreng van de medewerker is daarbij groter dan de inbreng van de leidinggevende.

Functioneringsgesprek heeft geen gevolgen voor salaris of rechtspositie
Een functioneringsgesprek mag geen gevolgen hebben voor het salaris of de rechtspositie van de medewerker. Het is heel belangrijk om je daar als werkgever aan te houden. De medewerker moet zijn mening kunnen geven zonder dat dit gevolgen voor zijn positie heeft.

Meer weten over functioneringsgesprekken? Wij hebben de do's en don'ts voor jou op een rij gezet.

Wat is een beoordelingsgesprek?
De meeste medewerkers vinden het prettig om te horen of hun werk gewaardeerd wordt en op welke punten. Juist bij goed functionerende medewerkers is het belangrijk dat waardering wordt uitgesproken. Te vaak geldt de stelregel: geen bericht is goed bericht. Juist deze werknemers hebben af en toe een blijk van waardering en erkenning voor hun werk nodig.

Medewerkers die niet goed functioneren hebben behoefte aan een beoordeling die verder gaat dan de concrete gevallen waarin iets misging. Te vaak merken medewerkers pas dat ze niet goed functioneren, als ze geen salarisverhoging of extra beloning krijgen. Beoordelen is meer dan dat. In een beoordelingsgesprek komt het geheel van het functioneren aan de orde. De medewerker wordt gewezen goede punten en verbeterpunten of fouten. 

Doel van een beoordelingsgesprek
De belangrijkste doelen van het beoordelingsgesprek zijn:

  • De sterke en zwakke punten van de medewerker beoordelen.
  • Afspraken maken met de medewerker ter verbetering van onderdelen van zijn functioneren.
  • Beleidsinformatie verschaffen aan de onderneming. 

Beoordelingsgesprek: Leidinggevende beoordeelt functioneren medewerker
Een beoordelingsgesprek is eenzijdiger van aard dan een functioneringsgesprek. Het gesprek draait niet om het verkrijgen van informatie van de medewerker. De leidinggevende spreekt – in de meeste gevallen – zijn oordeel uit over het functioneren van de medewerker. Vanzelfsprekend kan de medewerker hierop reageren, maar zijn inbreng verandert niets aan het oordeel van de leidinggevende.

Beoordeling kan gevolgen hebben voor positie en salaris medewerker
Een beoordeling kan consequenties voor het salaris van de medewerker. En het kan invloed hebben op doorgroeimogelijkheden en een eventuele nieuwe functie. In het gesprek kunnen afspraken over mogelijke trainingen gemaakt worden. Ten slotte kan de beoordeling beslissingen over een definitieve aanstelling of ontslag beïnvloeden.
Het salarisonderzoek van INretail kun je gebruiken als richtlijn. 

Voorbeeldformulieren
Om het je makkelijk te maken kun je hier de meest voorkomende beoordelingsforumulieren downloaden:
Basis beoordelingsforumier Verkoopmedewerker niveau B 
Basis beoordelingsformulier bedrijfsleider met 1 vestiging 
Basis beoordelingsformulier Verkoop, Etalleren, Administratie, Coupeuse of Secretariaat (niveau A en B)

Hulp bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
Heb jij regelmatig discussies met jouw medewerkers over hun salaris? Een goed functionerings- en beoordelingssysteem kan deze discussies voorkomen. Onze personeelsadviseur Suzanna Heuff kan je helpen met het opzetten van een systeem om deze gesprekken zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen.

Voor meer informatie of een afspraak maken, neem contact op met Ondernemersservice (088) 973 06 00