stoppen

Bedrijfsbeëindiging: Jouw geleidelijke transitie

Of je nu wordt gedreven door de noodzaak te stoppen of kiest voor een nieuwe richting, we staan klaar om je te ondersteunen bij een soepele overgang. Er zijn meerdere opties bij het stoppen van een bedrijf, waaronder beëindiging of overdracht. Wil je weten of je bedrijf verkoopbaar is of heb je iemand in het vizier voor overname? Onze ervaren bedrijfsadviseurs bij INretail staan voor je klaar.

Financiële insolventie: Verschillende wegen naar een schuldenvrije toekomst

Als het aflossen van je schulden nu of in de nabije toekomst een onmogelijke taak wordt, zijn er meerdere paden om zowel korte als lange termijn schulden aan te pakken. Dit kan variëren van faillissement, wettelijke schuldsanering tot Surseance of betaling, minnelijke schikkingen tot dwangakkoorden of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Hieronder lees je hier meer over.

Faillissement aanvragen of afwachten: Wat jij moet weten

Soms is een faillissement onvermijdelijk. Maar wist je dat je controle kunt hebben over het proces? Je kunt ervoor kiezen om te wachten tot het faillissement wordt aangevraagd door crediteuren, of het zelf in gang zetten. Het goede nieuws is dat je bij een eigen aanvraag geen advocaat nodig hebt en geen griffierecht verschuldigd bent. Het formulier ‘eigen aangifte faillissement’ is eenvoudig te downloaden en in te vullen via Rechtspraak.nl. Na je aanvraag ontvang je een oproep van de griffie van de rechtbank.

Word jij privé ook failliet verklaard?

Het antwoord hangt af van de structuur van je onderneming. Hier zijn de kernpunten:

  • Eenmanszaak: Bij faillissement wordt beslag gelegd op je gehele vermogen, inclusief je privévermogen.
  • Vof (Vennootschap onder firma): Faillissement treft vaak alle vennoten. Als deze natuurlijke personen zijn, valt hun privévermogen ook in het faillissement.
  • CV (Commanditaire vennootschap): Het faillissement kan één of meer beherende vennoten treffen. Stille vennoten en investeerders blijven buiten schot, en alleen hun investering in de CV loopt risico.
  • BV’s, NV’s, verenigingen, coöperaties, en stichtingen: Deze rechtspersonen vormen een uitzondering. Als één van hen failliet wordt verklaard, heeft dit enkel betrekking op het vermogen van de rechtspersoon zelf. Jouw privévermogen wordt niet geraakt.

Wettelijke Schuldsanering (WSNP)

Als je als ondernemer met financiële uitdagingen te maken krijgt, kan een faillissement de harde realiteit worden. Maar wist je dat er een pad is dat je terug naar financiële stabiliteit kan leiden? Dat pad is de wettelijke schuldsanering.

Hoe werkt het? Als je een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon), kun je na ontvangst van de oproep voor de zitting een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Dit is een route waarbij je na ongeveer 3 jaar weer schuldenvrij kunt zijn. Het verschil met faillissement? Schuldeisers kunnen niet meer bij je aankloppen zodra je weer geld hebt.

Wat gebeurt er met je onderneming? Wanneer je wordt toegelaten tot de schuldsanering, bepaalt de door de rechtbank aangewezen bewindvoerder of jouw onderneming moet stoppen of kan blijven voortbestaan. Dit is afhankelijk van de vooruitzichten van je bedrijf. Je behoudt in elk geval recht op een bestaansminimum. Eventuele extra inkomsten worden gebruikt om (deels) je schuldeisers te betalen.

Surseance van betaling: Een tijdelijke onderbreking voor herstel

Zit je bedrijf in zwaar weer door onverwachte tegenslagen? Surseance van betaling kan een tijdelijke oplossing zijn om orde op zaken te stellen. Deze optie is in principe bedoeld voor bedrijven die kerngezond zijn, maar tijdelijke betalingsproblemen hebben. Hiermee krijg je als ondernemer de tijd om je financiën weer op de rails te krijgen.

Het aanvragen van surseance gaat via een advocaat, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit vaak de voorloper is van een faillissement. Is het probleem structureel en niet slechts een tijdelijke tegenslag? Dan kan de surseance al snel leiden tot een faillissement.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Bij een faillissement verlies je het bewind over je onderneming. Voor veel ondernemers is dit een reden om de afwikkeling zelf op te pakken.

Betalingsonmacht/Doorstart: Vind hulp bij Trip Advocaten & Notarissen

Wanneer betalingsonmacht dreigt, biedt INretail zijn leden de mogelijkheid om hulp te zoeken bij Trip Advocaten & Notarissen. Potentiële oplossingen kunnen variëren van schuldensanering tot het treffen van langlopende betalingsregelingen en zelfs een doorstart na faillissement.

Minnelijk traject voor ondernemers met schulden

Bij betalingsproblemen als ondernemer kan een minnelijk traject uitkomst bieden. Dit traject stelt je in staat om afspraken te maken met schuldeisers om je schulden binnen een periode van 36 maanden af te betalen. Wanneer betaling van zowel zakelijke als privérekeningen niet meer mogelijk is, of bij dreigende beslaglegging of faillissement, biedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) hulp. Organisaties zoals MKB Doorgaan bieden aanvullende ondersteuning om je bedrijf gezond te houden. Kosten van deze hulp kun je zelf dragen of kunnen in veel gevallen worden vergoed door de gemeente, die tevens vaak schuldhulpbureaus inschakelt.

Dwangakkoord

Wanneer de relatie met schuldeisers verstoord is of zij het aflosbedrag te laag vinden, kunnen zij weigeren mee te werken aan een minnelijk akkoord. Schuldeisers zijn niet verplicht mee te werken en als ze weigeren, kan het akkoord niet doorgaan, omdat alle partijen moeten instemmen. In zo’n geval is er de optie om een verzoek tot een dwangakkoord in te dienen bij de rechter. Deze beoordeelt of weigering gerechtvaardigd is. Zonder geldige reden dwingt de rechter de schuldeisers mee te werken. Belangrijk hierbij is dat de meerderheid van de schuldeisers akkoord is en het voorstel aan bepaalde criteria voldoet.

Ook hier kan onze partner Trip Advocaten & Notarissen bijstand verlenen.

Herstructurering via de WHOA

Is de schuldenlast hoog ondanks stabiele inkomsten door bijzondere omstandigheden, dan biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) uitkomst. In werking getreden in 2021, helpt de wet ondernemers een regeling te treffen met crediteuren voor gedeeltelijke betaling. Weigeren crediteuren, dan kan de rechter hen dwingen in te stemmen. Ondanks de complexiteit van de WHOA, biedt het mogelijkheden voor diverse ondernemingen, inclusief kleine retailbedrijven. De WHOA helpt bedrijven met hoge schulden door hen in staat te stellen een doorstart (reorganisatie-akkoord) te maken of gecontroleerd te stoppen (liquidatie-akkoord).

 Op hoofdlijnen laten we je hier zien hoe de WHOA werkt. Mocht je gebruik willen maken van de WHOA dan hebben we hier een stappenplan voor je. 

Stroomschema Schulden

Noodzaak van ondersteuning? INretail staat voor je klaar!

Bij het beëindigen van je onderneming of het dreigende faillissement komen veel overwegingen kijken. Daarom is het cruciaal om tijdig hulp in te roepen. INretail werkt samen met diverse partners om jou als ondernemer te ondersteunen. Wacht niet te lang met het inschakelen van hulp – hoe eerder je hulp inschakelt, hoe meer mogelijkheden er zijn om problemen op te lossen.

Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.