Financiële tools

Financiële tools

In dit artikel staan handige tools die jou helpen om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie.

Wat betekent de coronacrisis voor jou onderneming? Bereken in slechts 10 minuten hoe het toekomstperspectief van jouw onderneming er uitziet.

Scenariotool

In de retail hebben we al langer te maken met een aantal bijzonder uitdagende omstandigheden.Naast de prijsstijgingen worden we geconfronteerd met een structureel personeelstekort en veel onzekerheid in de supply chain. Door de oorlog in Oekraïne worden daar weer nieuwe elementen aan toegevoegd. De consument wordt geconfronteerd met een historisch hoge inflatie die direct in de portemonnee wordt gevoeld. Daarnaast zien we dat het consumentenvertrouwen, mede door de oorlog, op een zeer laag niveau ligt, net zoals de bereidheid tot het doen van een grote aankoop.

Veel van de geschetste omstandigheden vallen buiten de beïnvloedingsfeer van een ondernemer. Ons advies is dan ook om de komende maanden focus te leggen op waar je juist wel invloed op kan hebben. Werk een aantal scenario’s uit en bekijk wat de effecten daarvan zijn op je exploitatie en op je liquiditeit. Neem dan ook de effecten mee van de stijging van je algemene kosten (Personeel, huur, gas/Electra) op het netto rendement en liquiditeit van je onderneming. Gebruik hiervoor onze scenariotool. Inventariseer daarna welke acties je moet ondernemen mocht een dergelijk scenario realiteit worden.

Download hier de scenariotool

Handleiding

Om de tool in te kunnen vullen heb je je jaarverslag nodig of conceptcijfers uit je financiële administratie. Er hoeven geen ingewikkelde rekensommen gemaakt te worden. De tool verschaft een eerste inzicht voor 2022. Hulp bij het invullen vind je op het tweede tabblad van de tool. Verder zijn op het eerste tabblad de invulinstructies en notities toegevoegd per begrip.

Marge, de invloed van korting

Veel ondernemers realiseren zich niet altijd het effect van het verstrekken van korting op de uiteindelijke marge die gerealiseerd wordt. En uiteindelijk bepaalt de marge (in combinatie met het succes van je verkopen) wat je rendement is aan het einde van een verkoopseizoen/kalenderjaar.

Om het rendement van je onderneming zo optimaal mogelijk te beïnvloeden, is het slim en effectief inzetten van korting super belangrijk. Waar geef je korting op en hoe houd je hier grip op, zodat je aan het eind van een verkoopseizoen een goed margeresultaat kunt realiseren? Bij welke artikelen zet je korting in, wat voor omzet verwacht je hiervan en wat is de invloed van de korting op jouw uiteindelijke brutowinstmarge.

Om ondernemers hiermee op weg te helpen heeft INretail een margecalculator tool ontwikkeld, zodat je inzicht hebt wat de invloed van korting is door middel van de acties die je in je winkel op gaat zetten. Uiteindelijk kun je hierdoor gerichter gaan sturen op het rendement van je omzet.

In de tool zijn we uitgegaan van een korting van 35%, dit percentage kun je aanpassen naar eigen inzicht. Dit geldt ook voor de omzetaandelen zoals die zijn opgenomen in de tool. Je kunt deze omzetaandelen toebedelen aan merken, maar ook aan artikelgroepen. Hiermee heb je gelijk een beeld wat de marge van een merk aan je onderneming bijdraagt.

Margecalculator

Advies nodig?

Wil jij meer weten wat voor jou de beste keuze is? Neem dan contact met mij op en ik help je verder.

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.