Nieuwe aanbetalingsregeling CBW-erkend

Vanaf 1 januari 2024 introduceert CBW-erkend een verbeterde aanbetalingsregeling, die belangrijke veranderingen met zich meebrengt.  

Wat verandert er?  

Voorheen moest je de aanbetaling voor eigen rekening nemen bij het helpen van gedupeerde consumenten. Vanaf 2024 wordt er een solidariteitsreserve aangelegd. Dit door een kleine verhoging van de CBW-erkend bijdrage. Als je een consument helpt, kun je een claim indienen en word je geheel of gedeeltelijk gecompenseerd voor het margeverlies. 

  • Solidariteitsreserve: Jaarlijkse opbouw van een reserve, uitsluitend voor compensatie aan ondernemers die gedupeerde consumenten ondersteunen.  
  • Aanpassing in toeslag: Verhoging van de CBW-erkend toeslag op de contributie van 50% naar 55%, gefaseerd in twee stappen: 52,5% in 2024, gevolgd door 55% in 2025. De verhoging in het eerste jaar is gehalveerd omdat in 2024 de helft van de solidariteitsreserve wordt aangevuld vanuit de Stichting Garantieregelingen CBW. 

Hoe werkt de verdeling?  

Aan het eind van elk jaar wordt het totaalbedrag van de solidariteitsbijdrage verdeeld onder helpende ondernemers. Bij voldoende reserve is er 100% compensatie; anders wordt het bedrag naar rato verdeeld. Als er geld overblijft, blijft dat beschikbaar voor eventuele tekorten in een volgend jaar, zodat steeds vaker 100% kan worden uitbetaald. De extra bijdrage zou volgens berekeningen over de laatste 10 jaar gemiddeld genomen namelijk voldoende moeten zijn voor compensatie van ondernemers. 

Waarom veranderen?  

De bestaande regeling is decennia onveranderd gebleven. Aan de ene kant hebben we gemerkt dat niet alle CBW-erkende woonwinkels zich volledig bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om gedupeerde consumenten te helpen en de aanbetaling zelf te dragen. Dit zorgt steeds vaker voor weerstand om aan deze regeling mee te werken. Aan de andere kant voelen consumenten zich soms benadeeld wanneer ze een vervangende overeenkomst sluiten, omdat ze denken dat ze minder onderhandelingsmogelijkheden hebben.  

Deze twee aspecten – onvoldoende bewustzijn bij woonwinkels en zorgen bij consumenten – benadrukken de noodzaak voor een doordachte en evenwichtige vernieuwing van onze aanbetalingsregeling. 

Deze nieuwe regeling biedt een eerlijke, betaalbare en transparante oplossing, die recht doet aan zowel de belangen van consumenten als ondernemers. Het is een regeling waarop we trots op kunnen zijn. 

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Marjan Spronk

Marjan Spronk

Beleidsadviseur consumentenzaken

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.