Geen vraag te gek
088 973 06 00

Nieuwe geschillenregeling CBW-erkend Wonen per 1-1-2020

Op 1 januari 2020 gaat CBW-erkend Wonen over naar een nieuwe onafhankelijke geschillenregeling. De regeling geldt dan voor alle aankopen die vanaf die datum worden gedaan. In dit artikel lees je de laatste informatie over de nieuwe regeling.

Nieuwe naam geschillenregeling: UitgesprokenZaak.nl

Met de komst van de nieuwe regeling is er een nieuwe stichting opgericht: Stichting UitgesprokenZaak.nl. Het portal waar de nieuwe geschillenregeling op gaat draaien krijgt de dezelfde naam: UitgesprokenZaak.nl

Nieuwe voorwaarden

Een nieuwe geschillenregeling, betekent nieuwe Algemene CBW-erkend voorwaarden. De nieuwe voorwaarden zijn vanaf nu te bestellen en te downloaden in de ledenwinkel. Let op: Tot het einde van 2019 gebruik je de oude voorwaarden en vanaf 1 januari 2020 de nieuwe voorwaarden. Je bent verplicht altijd de meest recente, van toepassing zijnde, voorwaarden te gebruiken omdat die aansluiten bij de wetgeving en de door CBW-erkend verstrekte consumentengaranties.

Veranderingen in de geschillenprocedure

De nieuwe geschillenregeling kent een andere procedure dan je gewend was bij de Geschillencommissie. Bekijk hier de belangrijkste verschillen:

T/M 31 DECEMBER 2019 - Geschillencommissie 

VANAF 1 JANUARI 2020 – UitgesprokenZaak.nl  

De commissie was al bevoegd als de klacht bij de ondernemer was gemeld. 

Een geschil wordt pas behandeld als:  

  • jou de kans is gegeven een aanbod te doen, en 
  • de consument heeft gereageerd op het aanbod, en  
  • jij de kans hebt gekregen om de klacht op te lossen. 

Let op: De termijn voor klachtoplossing is bepaald op 6 weken, TENZIJ jij een andere redelijke termijn voor klachtoplossing nodig hebt en deze hebt medegedeeld aan de klant. Het is dus belangrijk dat je een eventueel langere benodigde termijn aantoonbaar aan de klant meedeelt.  

Er is geen minimumbedrag. 

De koopsom moet tenminste €250 zijn. 

De commissie behandelt bij bedrijfsbeëindiging/ faillissement het geschil door. Stichting garantieregeling (CBW) staat garant voor een beperkt bedrag. 

De geschillenregeling staakt de behandeling van een geschil bij bedrijfsbeëindiging/faillissement. Er is geen nakomingsgarantie. 

Er kon ook per post worden gecommuniceerd met de geschillencommissie.  

Voor ondernemers wordt digitale communicatie verplicht. Meld dus jouw correcte emailadres (liefst persoonsonafhankelijk) voor geschillen bij administratie@inretail.nl 

De procedure kent drie fases: 
1. Bevoegdheid en uitwisseling standpunten 

2. Deskundigenbezoek en bemiddelingspoging 

3. Zitting (drie commissieleden) en bindend advies. 

De procedure kent drie fases: 

1. Bevoegdheid en bemiddeling door onafhankelijke geschilbehandelaar 

2. Deskundigenbezoek en bemiddelingspoging 

3. Oordeel bindend adviseur, zo nodig voorafgegaan door vragen of videoconference. 

Klachtengeld voor de consument vast op  
€152,50. 

Geschilkosten per fase te betalen, in totaal €250 als de consument de hele procedure doorloopt en verliest.  

Behandelingskosten ondernemer maximaal 
€690 plus vergoeding klachtengeld consument van 
€152,50. 

Behandelingskosten ondernemer maximaal €525 plus vergoeding geschilkosten consument €250. 

 

Veranderingen in de voorwaarden

Natuurlijk wil je weten wat er dan precies verandert in de nieuwe voorwaarden. Bekijk de belangrijkste wijzigingen:

T/M 31 DECEMBER 2019 

VANAF 1 JANUARI 2020  

Artikel 20 vermeldt de oude geschillenregeling. 

In artikel 20 is de nieuwe geschillenregeling opgenomen. 

Er is geen maximumbedrag aan de nakomingsgarantie bindende adviezen bij bedrijfsbeëindigingen. 

Er is bij bedrijfsbeëindiging een maximum van 

€ 25.000 per deelnemer voor de nakomingsgarantie ingesteld.  

Bij PVC-vloeren mag een aanbetaling van 25% gevraagd worden. 

Voor PVC-vloeren geldt een maximale aanbetaling van 15%, omdat deze qua arbeidsintensiteit sterk lijkt op andere harde vloeren met 15% aanbetaling. 

In artikel 9 (opslag van producten) was een mogelijkheid om na niet-afnemen van de producten nog eens 30 dagen (tegen betaling) in opslag te houden. 

Deze keuze werd in de praktijk niet gebruikt en is daarom geschrapt.  

In artikel 11 lid 2 was de betalingsconditie voor aanneming van werk opgenomen. Hier zijn tussentijdse facturen mogelijk. 

De betalingscondities voor aanneming van werk zijn uitsluitend nog te kiezen bij diensten (bijvoorbeeld schuren en lakken van parketvloer), omdat er in juridische zin nauwelijks sprake is van zuivere aanneming van werk. 

Informatiebijeenkomst

Heb je vragen over de nieuwe onafhankelijke geschillenregeling? Neem dan contact op met onze Ondernemersservice via (088) 973 06 00 of kom naar de informatiebijeenkomst in het Retailhuis op maandag 2 december 2019. Aanmelden kan hier.

Meest gestelde vragen over de nieuwe geschillenregeling lees je hier.

Brief op de mat

In de week van 11 - 17 november 2019 ontvangen alle aangesloten CBW-erkend Wonen leden een brief op de mat waarin de belangrijkste wijzigingen staan beschreven. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Bert-Jan van der Stelt via bjvdstelt@inretail.nl of Marjan Spronk via mspronk@inretail.nl.

Delen