Bijl blogt: Gemotiveerd werken aan een circulaire economie

8 mei 2024

Wie zucht en steunt als het thema verduurzamen voorbijkomt, krijgt het de komende jaren erg moeilijk. Dat is mijn persoonlijke mening.

Er lijkt geen dag voorbij te gaan of je wordt geconfronteerd met wereldverbeteraars, doemdenkers, ‘Wappies’, onderzoeken, wetgeving of nepnieuws. Je hoort mensen zeggen en denken: “Moeten ze mij hebben? Laat me toch met rust, ik heb andere uitdagingen en prioriteiten.”

Omdenken

Het lijkt mij slim als retailers het thema verduurzamen als een feit zien, hierin berusten én omdenken. En vooral het thema niet te groot laten worden in het hoofd. Praktisch denken: wat moet, wil en kan ik? Want wie wil niet leven in en bijdragen aan een toekomstbestendige wereld?

De crux is: zijn we als collectief in staat en financieel bereid om ons leef- en consumptiegedrag te herstellen en corrigeren? Je kan deels berusten in het feit dat wetgeving en regels niet altijd even leuk zijn, maar er is wel over nagedacht en het geeft duidelijkheid. Daarom zet het aan tot beweging. We gaan eenvoudig gezegd allemaal verduurzamen, met zowel sociale als economische impact. Iedereen kan beginnen met verduurzamen, al is het met kleine stapjes.

Kansrijk voor retail

Wat voor een bedrijf overblijft is de vraag: ‘Hoe moet en kan je bijdragen en wat zijn de organisatorische en financiële consequenties?’ Het is een Nieuw Perspectief op businessmodellen voor de retail. Toekomstgerichte retailers denken na over de toegevoegde waarde, de financiering en het verdienmodel in een circulaire economie die er gewoonweg komt. Het is een evolutie van de hele keten en samenwerkingen zijn daarin onontbeerlijk.

Mensen meenemen

Mensen moeten en willen meer circulair consumeren. Innovatieve ondernemers willen hier betekenis aan geven en daarbij helpen. Zij snappen het belang van een passende positionering.

Zelf geloven in circulair ondernemen en het enthousiasme bij medewerkers aanboren is cruciaal. Download hier een heel simpel stappenplan met veel extra informatie om in jouw bedrijf de beweging in te zetten én te continueren:

Download het stappenplan
Harry Bijl

Harry Bijl

Inspiratie en innovatie

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.