Column Dave • Niet meer maar slimmer

23 februari 2023

Als er één woord is op het gebied van ondernemen dat de gemoederen flink bezighoudt, dan is dat ‘duurzaamheid’.  Ook in het nieuws van alledag komt dit begrip regelmatig voorbij. Logisch dus dat er in ondernemerskringen veel over duurzaamheid wordt gesproken. Maar ik merk wel dat er een kentering plaatsvindt. Steeds meer ondernemers in de retail beseffen dat verduurzaming niet een vaag begrip is waar ‘anderen’ zich maar mee moeten bezighouden, maar dat zij er zelf ook iets mee moeten. Werken aan duurzaamheid komt steeds meer voort uit een intrinsieke motivatie.

Businessmodel reorganiseren

Het is me de laatste tijd in gesprekken met ondernemers in onze branche opgevallen dat zij zelf beginnen over verduurzaming en hoe zij daar met hun bedrijf een steentje aan denken te kunnen bijdragen. In plaats van zich te laten leiden door de media of de publieke opinie komen de motivatie en het initiatief om te zoeken naar duurzaamheidsoplossingen dus uit henzelf. Maar gehoor geven aan deze intrinsieke motivatie betekent wél dat je het bestaande businessmodel van je bedrijf moet reorganiseren. Ondernemen zoals je altijd hebt gedaan, kan niet meer.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is voor mij een uitgemaakte zaak dat ondernemers hun beleid niet helemaal op eigen houtje kunnen veranderen. Ze hebben daar de hulp van hun partners, hun leveranciers, bij nodig. Ook zij moeten zich realiseren, net zoals veel retailers dat doen, dat er ‘iets’ aan de hand is en dat ook zij zelf op zoek moeten gaan naar oplossingen. Was het tot enkele jaren geleden nog gewoonte dat je als winkelier werd beloond als je maar flink veel inkocht, de recente ontwikkelingen maken dat andere waarden veel belangrijker zijn geworden. Eén daarvan is het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor de doorverkoop om het partnerschap voor de lange termijn veilig te stellen.

Beter en slimmer

Eén ding is zeker: de consument gaat steeds meer ‘consuminderen’. Gedwongen door de economische situatie, maar ook door het groeiende besef dat een steeds verdere verduurzaming pure noodzaak is. Of we het nu leuk vinden of niet, we zullen ons als ondernemers daarop moeten aanpassen. Niet meer veel inkopen, maar beter en slimmer en meer consumentgericht. Alles wat je inkoopt moet in deze tijd van veel onzekerheid een voltreffer zijn. De tijd van ‘lucky shots’ is definitief voorbij. Dat daarover op een intrinsieke wijze wordt nagedacht, inclusief het aanpassen van het businessmodel, is wat mij betreft een goede ontwikkeling.

Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchecoördinator sport

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.