Geen vraag te gek
088 973 06 00

Factory Outlets

Door het hele land heen dromen gemeenten van hun eigen outletcentrum of fashion-merkendorp. In de drie noordelijke provincies en gemeenten bevechten ze elkaar zelfs, gedreven uit angst dat het anders bij de buren zal gaan gebeuren.

In het noorden van het land volgt de het ene initiatief de ander op om een factory outlet center uit de grond te stampen. Na het initiatief in Zuidbroek, heeft het college van de gemeente Oldambt wijselijk besloten het plan voor een factory outlet in Winschoten af te schieten. Alle ogen zijn nu op Assen gericht. Het zal ons niet verbazen als ondertussen al nieuwe plannen worden gesmeed om het stokje van Assen over te nemen. Misschien in Drachten, of in ??? Maar ook op andere plekken door het land heen zitten ze niet stil.

Is de bouw van een Factory Outlet Center (FOC) een vloek of een zegen? Lees hier de laatste ontwikkelingen per regio:

Wat vindt INretail van een FOC?

In Nederland hebben we met z’n allen afgesproken dat we kiezen voor sterke binnensteden en dorpscentra en dat we niet de Franse situatie achterna willen gaan. Helaas zijn desondanks de afgelopen jaren veel te veel winkelmeters bijgebouwd. Nog meer nieuwe winkelcentra in het weiland zijn de strop voor onze binnensteden en dorpscentra. Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig voor dynamiek en innovatie, maar dan wel zoveel mogelijk ingepast in bestaande winkelgebieden en -structuren.

Met de drie reeds bestaande outletcentra kunnen de Nederlandse consument en de toegestroomde toeristen met gemak bediend worden. De komst van ieder nieuw outletcentrum heeft grote nadelige gevolgen voor omringende gemeenten. Met een outlet erbij zal de leegstand alleen nog maar toenemen. Er is dan ook geen toekomst voor nieuwe outlet centra in het weiland als tegelijkertijd ingezet wordt op het behoud en versterken van de aantrekkingskracht van de binnensteden en dorpscentra.

De komst van een nieuw outletcentrum heeft vooral een nadelig effect op de kledingbranche. Deze bevindt zich voornamelijk in de binnenstad. Maar het brengt niet alleen nadelige economische effecten met zich mee voor de eigen binnenstad, maar ook voor alle in de regio gelegen binnensteden. Het is een illusie om te denken dat consumenten na een bezoek aan een outletcentrum nog een andere stad gaan bezoeken. Een outletcentrum is een attractie waar je een dag naartoe gaat en als je daarna nog iets anders gaat doen, dan in ieder geval niet meer shoppen. Je hebt de koopjes immers al binnen. Een outletcentrum trekt bovendien miljoenen bezoekers. Dan moet de toe- en afvoer van verkeer en het parkeren wel heel goed geregeld zijn.

Hoe treedt INretail hierin op?

Veel gemeenten gaan voor het eigen belang “als wij het niet doen, doen de buren het wel”. Zonder zich heel goed te beseffen welke effecten dat met zich meebrengt voor de winkelvoorzieningen in de regio. Regionale afstemming ontbreekt helaas maar al te vaak. INretail dringt er bij de verschillende provincies aan op een helder detailhandelsbeleid te voeren, interprovinciale afspraken te maken en een helder toetsingskader op te leggen aan haar gemeentes.

INretail heeft inmiddels de nodige ervaring met het omgaan met het plan- en besluitvormingstraject rond outletcentra die verstorend zijn voor de winkelstructuur. Zo is INretail een van de eerste geweest die in het geweer is gekomen tegen de komst van het FOC Bleizo bij Bleiswijk-Zoetermeer. Ook heeft INretail samen met MKB Noord het tegengaan van de komst van een FOC bij Zuidbroek getrokken. Momenteel is INretail actief bij The Style Outlets bij Halfweg waar in 2015 de omgevingsvergunning is verleend. Samen met MKB-Assen trekt INretail op tegen de plannen voor het Fashion OutleTT Assen bij het TT-circuit waar het college het bestemmingsplan wil laten aanpassen. In geval van Zevenaar Fashion Outlet is INretail naar de Raad van State gestapt om het uitwerkingsplan (dat in strijd is met het provinciale beleid) aan te vechten.

Wat kan ik er aan doen?

INretail trekt in het belang van en samen met de leden en andere belanghebbenden op tegen ongewenste ontwikkelingen. Bij serieuze geruchten over een nieuw initiatief op een verkeerde plek kun je ons het beste zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Als wij actief zijn of worden in jouw regio, zullen we je op de hoogte houden, om je steun vragen en op de juiste momenten oproepen om onze (gezamenlijke) actie te ondersteunen.

Een FOC, wat is dat nou precies?

Voor uitgebreide informatie of vragen, neem gerust contact op met onze beleidsadviseur David Lansen.

Delen