indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling (bij overdracht van onderneming)

Ga jij je zaak verkopen? In de wet is een regeling opgenomen dat je het recht hebt de huurovereenkomst over te dragen aan de koper van de onderneming. Dit heet een indeplaatsstelling.

Deze indeplaatsstellingsregeling beoogt het voor een huurder mogelijk te maken om (een deel van) zijn onderneming (winkel) te verkopen waarna de koper van (een deel van) de onderneming de activiteiten in het gehuurde kan voortzetten. De verhuurder heeft in zo’n geval niet de vrijheid om deze verkoop van de onderneming te blokkeren. Het gaat hier om een bepaling van dwingend recht, dit betekent dat dit recht in beginsel niet in de huurovereenkomst kan worden uitgesloten. 

Voorwaarden indeplaatsstelling

Om een beroep te kunnen doen op de indeplaatsstelling is in eerste instantie noodzakelijk dat er sprake is van een overdracht van onderneming. De verhuurder kan wel nadere zekerheid vragen ten aanzien van de kredietwaardigheid van de opvolgende huurder. Indien de verhuurder niet instemt met een verzoek tot indeplaatsstelling, dan kan de kantonrechter worden verzocht de huurder te machtigen om een derde in zijn plaats te stellen. De rechter zal de belangen van de partijen afwegen en zal ook beoordelen of de nieuwe huurder voldoende waarborgen biedt voor de nakoming van de huurovereenkomst. De kantonrechter kan aan de machtiging tot indeplaatsstelling een voorwaarde tot nadere zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting stellen. Denk daarbij aan een bankgarantie of een borgstelling.

Het is niet de bedoeling dat bij een voorgenomen indeplaatsstelling nadere voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een hogere huurprijs, worden gesteld. Het is goed om voorafgaand aan de overdracht van de onderneming afspraken met de betreffende verhuurder te maken over de indeplaatsstelling.

Vervangende huurder

De regeling van de indeplaatsstelling is alleen bedoeld voor bedrijfsoverdracht zodat de in het gehuurde gevestigde bedrijf (winkel) haar activiteiten kan voortzetten onder een nieuwe ondernemer.

Je kunt dus geen beroep doen op de indeplaatsstelling als je je eigen activiteiten staakt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst en je iemand anders hebt gevonden die de huur wel wil overnemen.

Het is dus niet mogelijk om bij de rechter af te dwingen dat de verhuurder akkoord gaat met een vervangende huurder, die een ander bedrijf in het gehuurde gaat vestigen. Voor een praktische oplossing kun je in overleg treden met de verhuurder om te kijken naar de mogelijkheden voor een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst of overname door een andere huurder. Dan kunnen er afspraken gemaakt worden over het doorgeven van de resterende looptijd aan een nieuwe huurder of het beëindigen van de lopende huur waarbij de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst aangaat met een nieuwe huurder.

Advies nodig?

Heb je huurgerelateerde vragen of wil je jouw huurovereenkomst laten nakijken door een jurist? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.