Indexatie en huurprijswijziging

Indexatie en aanpassing huurprijs

Bij wijziging van de huurprijs van winkelruimte dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen ‘indexering’ en ‘aanpassing’.

Indexering

Om de huurprijs mee te laten stijgen met de normale prijspeilstijging is het gebruikelijk om een indexering op te nemen in de huurovereenkomst. Dit is een inflatiecorrectie. In de wet is opgenomen dat een verhuurder bevoegd is een beding voor de jaarlijkse indexering van de huurprijs op te nemen in de huurovereenkomst. Deze indexering is meestal geregeld in de algemene bepalingen, die bij de huurovereenkomst horen.

Voor het bepalen van de huurprijsindex wordt in de meeste gevallen aansluiting gezocht bij de prijsindexcijfers die jaarlijks worden gepubliceerd door het CBS. Soms wordt in een huurovereenkomst een vast percentage opgenomen. Dan schommelt te indexering dus niet mee met het prijspeil. De indexering wordt niet altijd jaarlijks door de verhuurder doorgevoerd. Als je met de verhuurder over het niet toepassen van de indexering een afspraak hebt gemaakt, dan doe je er verstandig aan om deze afspraak schriftelijk vast te leggen. Afspraken die niet zijn vastgelegd kun je vaak maar moeilijk bewijzen.

Hou er rekening mee dat de verhuurder de indexeringen tot vijf jaar terug alsnog kan doorrekenen en opeisen. Omdat de indexering vooraf is afgesproken moet je hier volgens de rechtspraak zelf rekening mee houden en wordt een verlaat doorrekenen en opeisen van de nog niet in rekening gebrachte indexaties niet als onredelijk gezien.

Huurprijsaanpassing

Bij een aanpassing van de huurprijs wordt de huurprijs opnieuw ‘vastgesteld’ voor de komende periode. Er wordt in dit geval aansluiting gezocht bij de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse die zich voordeden in de vijf voorafgaande jaren. Indien de geldende huurprijs (onder andere vanwege gewijzigde omstandigheden) niet meer overeenstemt met vergelijkbare ruimte ter plaatse, dan kan in overleg met de verhuurder, en eventueel door tussenkomst van de kantonrechter, de huurprijs worden aangepast aan een marktconforme huurprijs.

Omdat een aanpassing van de huurprijs voor een huurder (maar ook voor verhuurder) aanzienlijke gevolgen kan hebben, is deze huurprijsaanpassing aan dwingend voor geschreven regels gebonden. De huurprijs mag dan ook alleen worden aangepast aan het einde van de eerste looptijd van de huurovereenkomst of nadat een periode van minimaal 5 jaar is verstreken na de laatste huurprijsvaststelling. Bovendien moet de partij die de huurprijsaanpassing aan de kantonrechter verzoekt, een vergelijkend onderzoek overleggen waaruit de huurprijzen van vergelijkingspanden met huurprijzen over vijf jaar blijken. Mocht je het vermoeden hebben dat de door de verhuurder voorgestelde huurprijsverhoging aanzienlijk is, dan kan je bij de verhuurder uiteraard de onderzoeksgegevens opvragen.

Geen overeenstemming

Kom je, als huurder, niet tot overeenstemming met de verhuurder over een huurprijsaanpassing, dan zal een door beide partijen benoemde onafhankelijke deskundige een adviesprijs moeten uitbrengen. Pas daarna heeft de verhuurder de mogelijkheid naar de kantonrechter te stappen. Als partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen deskundige, dan kan de kantonrechter worden verzocht een deskundige aan te wijzen.

Let op: Het gaat steeds om een aanpassing van de huurprijs. Dit kan dus een huurprijsverhoging (veelal op verzoek van de verhuurder), maar ook een huurprijsverlaging (veelal op verzoek van de huurder) betekenen. Omdat er regels zijn voor een huurprijsaanpassing hoef je dus niet meteen met een voorstel van de verhuurder tot een huurprijsverhoging in te stemmen.

Marktconforme huurprijs

Als je wil laten uitzoeken of de huurprijs voor jouw winkel nog marktconform is, dan kun je contact opnemen met Vastgoed InterVisie.  Zij kunnen een advies uitbrengen over de huurprijs en, als dat nodig is, ook een advies opstellen die nodig is om een huurprijsaanpassing aan te vragen bij de kantonrechter.

Advies nodig?

Heb je huurgerelateerde vragen of wil je jouw huurovereenkomst laten nakijken door een jurist? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.