Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minder energieverbuik

Minder energiegebruik door landelijke initiatieven die lokaal makkelijk eenvoudig uitvoerbaar zijn. Vermijd lokale verschillen in regelgeving

In de detailhandel is veel aandacht voor energiebesparing. Op nationaal niveau worden via de ‘lijst erkende maatregelen’ afspraken gemaakt voor energiemaatregelen die winkeliers kunnen nemen om een efficiënte besparing in hun winkel te realiseren. Verschillen op lokaal niveau in regelgeving en uitvoering moeten worden voorkomen. Het hindert ondernemers met verschillende vestigingen, het verstoort het gelijke speelveld en zorgt niet voor draagvlak. Winkeliers willen energiezuinig materieel voor de bevoorrading van winkels overal kunnen toepassen zonder gehinderd te worden door verschillen in regels per gemeente. Een oplossing is werken met venstertijden voor bevoorrading op regionaal niveau (o.l.v. provincies en afgestemd met het bedrijfsleven). Hetzelfde geldt voor de milieuzones.

Dat maakt transport efficiënter, kost minder tijd, minder brandstof en vermindert verkeersdrukte. Daken van winkelcentra, meubelboulevards en distributiecentra zijn een enorme kans voor grootschalige opwekking van duurzame energie met zonnepanelen. Ze kunnen het grootste zonneveld van ons land vormen! De detailhandel, vastgoed en energiesector gaan dit samen oppakken. Voor een optimale benutting van de mogelijkheden is behoud van o.a. de salderingsmogelijkheid belangrijk.

Delen