Geen vraag te gek
088 973 06 00

Minder lokale belastingen en heffingen en een eerlijkere verdeling van lasten

Minder lokale belastingen en heffingen en een eerlijkere verdeling van lasten om ondernemers te steunen die bijdragen aan de lokale economie.

Gemeenten hebben steeds meer uitvoerende taken, zonder extra budget. Ondernemers vrezen hogere lokale ondernemerslasten om de kosten te kunnen dekken. De OZB lasten voor bedrijfspanden stegen in veel gemeenten fors de afgelopen jaren. De bestaande landelijke norm van maximaal 3% stijging blijkt niet effectief. Er moet een norm komen om exorbitante lokale lastenstijgingen te stoppen. Een koppeling tussen tarieven van woningen en bedrijfspanden is een oplossing.

De manier waarop taxering voor de WOZ gebeurt, is discutabel. Dit wordt lokaal gecoördineerd binnen de wettelijke landelijke kaders. Er is sprake van grote verschillen tussen gemeenten. Dit vraagt om strakkere regie. De belastingdruk op bedrijfspanden is extra groot door dalende belastingopbrengsten bij gemeenten vanwege leegstaande kantoren en winkelpanden. Daarover wordt géén OZB op het gebruik geheven. Die last wordt afgewenteld op ondernemers die wél bijdragen aan de economie. Die verschuiving moet ophouden.

Parkeertarieven zijn behalve regulerend instrument voor gemeenten vooral een bron van inkomsten. Parkeren hoeft niet gratis te zijn, maar bepaal samen met ondernemers en omwonenden wat werkt voor een winkelgebied. Zorg daarbij voor een wettelijk kader voor betalen per minuut. Het is hoog tijd om alle instrumenten van gemeenten voor lokale belastingen te evalueren op doelmatigheid en effectiviteit. Hinderlijke heffingen als reclamebelasting en precario moeten uit de wet en de lasten moeten over een grotere groep eerlijk worden verdeeld.

Delen