Geen vraag te gek
088 973 06 00

De CBW-erkend Aanbetalingsregeling: hoe zat het ook al weer?

Je bent ondernemer, lid van INretail én op de gevel van jouw winkel prijkt de sticker van CBW-erkend.

Op een bepaald moment stapt een consument de zaak binnen die gedupeerd is door het faillissement van een andere CBW-erkende ondernemer. Hij wil bij jou een vervangende overeenkomst sluiten voor een bestelling die al was geplaatst. Dit is het moment waarop jij je even achter je oren begint te krabben. Hoe zat het ook alweer met deze regeling en wat wordt er van jou verwacht? 

Dit horen wij vaker! Goed dus om het geheugen even op te frissen en een aantal misverstanden de wereld uit te helpen.

1. Je moet gedupeerde consumenten altijd helpen

Ja en nee. Doordat je CBW-erkend bent, ben je de verplichting aangegaan om gedupeerden van andere CBW-erkende winkels te helpen. Voordat je er meteen alles aan doet om de consument tegemoet te komen, moet je er zeker van zijn dat hij een verklaring van de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) heeft. De SG CBW toetst of de consument in aanmerking komt voor de regeling en zo ja, voor welk bedrag. Een consument die de verklaring niet kan overleggen, kan je doorsturen naar de SG CBW.

2. Ik mag zelf de hoogte van de aanbetaling bepalen

Nee, dit is vastgelegd in het lidmaatschap. Je hebt bij het aangaan van het lidmaatschap aan ons beloofd niet meer dan 25% (en voor sommige producten 15%) aanbetaling te vragen.

3. Ik krijg de afgetrokken aanbetaling terug van CBW-erkend.

Dit is niet het geval. Je sluit een nieuwe overeenkomst met de consument en trekt, voor eigen rekening, maximaal 25% af. Je levert dus een deel van de marge in en verdient mogelijk niet meer op deze bestelling. Hier tegenover staat dat je een klant enorm blij maakt, doordat je de bestelde goederen alsnog levert zonder dat hij het bedrag van de aanbetaling kwijt is. Een investering vanuit het marketingbudget waardoor je ‘zomaar een klant’ een fan maakt van jouw winkel. Betere marketing bestaat niet!

Consumenten denken ook nog weleens dat ze het geld van de aanbetaling terugkrijgen. Dit is dus niet het geval, het bedrag wordt verrekend met de nieuwe overeenkomst.

4. De aanbetalingen zijn verzekerd

Nee. Het risico van faillissement in de branche is een onverzekerbaar risico, zo blijkt uit vele onderzoeken. De regeling zoals deze nu is, is ook meteen de enige haalbare. Leden hebben meermaals aangegeven het bestaan van de aanbetalingsregeling belangrijk te vinden.

5. Ik moet de prijs aanhouden die de failliete ondernemer rekende

Nee, dat hoeft niet. Je kan de normale verkoopprijs van jouw winkel aanhouden. Onder normaal wordt verstaan: de prijs die je ook voor een andere klant zou rekenen. Dus als je normaal 10% korting geeft, moet je dat bij de gedupeerde consument ook doen.

6. De aanbetalingsregeling is er voor de consument

Ja en nee. Ja, een gedupeerde consument wordt geholpen door de regeling. Maar aan de andere kant is de regeling er ook voor om het consumentenvertrouwen in de branche en in jou als CBW-erkende ondernemer te behouden. Zo betalen klanten met een gerust hart de aanbetaling vooruit!

Lees hier meer over hoe de aanbetalingsregeling in zijn werk gaat.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Ondernemersservice via 088-9730600 of info@inretail.nl

Delen