Geen vraag te gek
088 973 06 00

Webwinkels misleiden klanten met verzonnen adviesprijzen

Winkels blijken consumenten te misleiden met verzonnen adviesprijzen. Producten met van/voor-prijzen werden aangeboden voor een van-prijs die niet overeenkomt met de werkelijke adviesprijs.

Al eerder schreven wij over de richtlijnen voor van-/voor-prijzen. Nu is uit onderzoek van de Consumentenbond gebleken dat veel ondernemers in hun aanbieding verzonnen adviesprijzen hanteren. Dit is een zogenaamde ‘oneerlijke handelspraktijk’, voor de consument een reden om de koop te ontbinden en voor consumentenwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) een mogelijke reden om te handhaven. Dit laatste is niet ondenkbaar, want ook in de van-/voor-prijzen-discussie en het niet terugbetalen bij verzendkosten bij webwinkelaankopen baseerde de ACM zich op onderzoek van de Consumentenbond, zij werken hierin nauw samen.

Ook de EU kondigde op 22 februari dit jaar in een persbericht aan dat uit onderzoek is gebleken dat maar weinig webwinkels zich aan de consumentenregels houden. Naast de aanbiedingen is er ook gecontroleerd op het vermelden van ALLE niet te vermijden, bijkomende kosten in het aanbod en de verplichte vermelding van het ODR-platform (het Europese bureau dat bemiddelt bij klachten). De EU kondigt aan dat de (samenwerkende) nationale handhavingsinstanties ‘zo nodig’ handhavingsprocedures in werking stellen.

Wees dus zorgvuldig bij het vermelden van adviesverkoopprijzen of andere oorspronkelijke prijzen bij jouw aanbieding. Zorg dat je aan alle verplichtingen voldoet die in de consumentenwetgeving is vermeld. Zie hier de richtlijnen die de ACM uitvaardigde over vermelding van aanbiedingsprijzen. Jouw klanten voelen zich misleid als de regels niet worden gevolgd en de boetes die ACM kan opleggen zijn niet mals!

Heb je vragen over de wettelijke vereisten? Lees dit artikel of de faq’s over dit onderwerp, of stel je vraag aan de afdeling Ondernemersservice (088-9730600).

Delen