Geen vraag te gek
088 973 06 00

Winkelverkoop is meer dan alleen het fiscale plaatje

Veel ondernemers lopen met de gedachte om de onderneming over enige tijd te verkopen. De verkoop is meer dan alleen een vraagprijs bepalen en onderhandelen met de koper. Naast het fiscale plaatje spelen er ook allerlei juridische zaken een rol.

De bedrijfsadviseurs en juristen van INretail zijn o.a. gespecialiseerd in het verkopen van een onderneming. Om te komen tot een verkoop moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Kies je stopmoment
  2. Bepaal de waarde van je bedrijf
  3. Maak je winkel verkoopklaar
  4. Ga de markt op
  5. Onderhandelingen, overnamecontracten
  6. De overdracht, neem afscheid

Is jouw winkel verkoopklaar?

In hoeverre is jouw onderneming interessant voor een overnemer? Dit hangt van diverse factoren af:

  • Is je winkel (inrichting/ collectie) up-to-date?
  • Is je bedrijf sterk afhankelijk van jou als ondernemer?
  • Hoe is de locatie?
  • Hoe is het personeel?

Bij een overname van het bedrijf gaan ook de rechten en plichten van werknemers mee over. De kopende partij krijgt het personeel er automatisch bij. Afspreken dat het personeel niet mee over gaat, is juridisch niet rechtsgeldig.

De werknemers behouden hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsverleden. Voor veel kopers kan dat een bezwaar zijn om een winkel over te nemen. Daarnaast is het door de wet verboden om werknemers vanwege een overgang van onderneming te ontslaan. Het lijkt dus alsof er niets mogelijk is. Maar is dat wel het geval?

Maatregelen treffen

Ondernemingen mogen natuurlijk wel in het licht van een mogelijke overname reorganiseren en inkrimpen als dat bedrijfseconomisch noodzakelijk is. Dit staat los van een eventuele overname.

Je mag de winkel dus wel klaarmaken voor de toekomst vanwege economische, technische of organisatorische redenen. Mocht jij teveel personeelskosten hebben in verhouding met de omzet, dan is het al mogelijk om actie te ondernemen. Natuurlijk kan dit de onderneming ook aantrekkelijker maken voor een eventuele overname.

Niet alleen de verkopende partij kan deze maatregelen treffen, maar ook een kopende partij kan dit doen. Bijvoorbeeld in het geval de kopende partij samen met de echtgenote de bedrijfsvoering op zich zal nemen. Regelmatig komt het voor dat zowel de kopende partij en de verkopende partij samen een procedure starten om tot inkrimping van het personeelsbestand te komen.

In de praktijk kunnen problemen zich voordoen. Met name als er wel of niet sprake is van een overgang van onderneming of als onduidelijk wanneer de overgang heeft plaatsgevonden.

Laat je op tijd voorlichten door de specialisten van INretail.

Neem contact op

Delen