Automatische concepten 25

Dalend aantal sporters in Nederland

15 juni 2023

De sportdeelname in Nederland vertoont een zorgwekkende neerwaartse trend, zo blijkt uit recente onderzoeken. Het CBS meldt dat minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de minimale beweegrichtlijnen, terwijl NOC*NSF de situatie zelfs bestempelt als een beweegcrisis. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders minder zijn gaan sporten en hoewel de situatie deels is verbeterd, is de sportdeelname nooit volledig hersteld.

Jongeren in het bijzonder

Vooral onder jongeren is de afname in beweging zorgwekkend. Een uitgebreid onderzoek van NOC*NSF naar sportdeelname toont aan dat met name de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar op negatieve wijze opvalt. Het aantal middelbare scholieren dat bereid is om te sporten laat al jaren een neerwaartse trend zien. In 2022 sportte slechts 66% van de tieners wekelijks, terwijl dit percentage in 2019 nog op 75% lag. Het aantal sportende jongeren dat zich bij sportclubs heeft aangesloten, is eveneens afgenomen. Steeds meer jongeren kiezen voor individuele sporten zoals fitness, waardoor het aantal leden van sportverenigingen is gedaald van 645.700 naar 580.900 sinds 2018.

Gevolgen voor sportclubs

Deze ontwikkelingen zijn problematisch omdat sportclubs juist zorgen voor sociale cohesie en jongeren stimuleren om actief te blijven. Het maken van afspraken met een team of trainer creëert routine en zorgt ervoor dat jongeren langer in beweging blijven. De dalende sportdeelname onder jongeren vormt een uitdaging voor het behouden van een actieve en gezonde samenleving in de toekomst.

Gezondheidsredenen genoeg

Naast de gezondheidsaspecten zijn er ook andere redenen om bezorgd te zijn over de afnemende sportdeelname onder tieners. Een recent rapport van EY toont aan dat sporten de kansen van meisjes en vrouwen in de maatschappij vergroot. Meiden die sporten, zijn later succesvoller dan hun niet-sportende leeftijdsgenoten. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat bijna alle vrouwen in topfuncties als kind aan sport hebben gedaan. Sportende meisjes hebben meer zelfvertrouwen, zijn sociaal sterker en veerkrachtiger, wat hen helpt om de genderkloof te overbruggen.

Invloed van ouders

Het rapport van NOC*NSF biedt gelukkig inzichten over hoe ouders de situatie kunnen verbeteren. Sportende ouders hebben namelijk vaker sportende kinderen, waardoor het stimuleren van sport bij jongeren begint bij het voorbeeld dat ouders geven. Hoewel vriendschappen ook een rol spelen in de sportdeelname van tieners, blijven ouders nog altijd de belangrijkste inspiratiebron om te gaan sporten. Het is van groot belang om deze dalende trend om te keren en jongeren aan te moedigen om actief te blijven. 

Help Nederland gezonder en fitter maken

Als sportretail hebben we een gezamelijk doel; meer mensen aan het sporten krijgen. Dat is natuurlijk goed voor ons bedrijf, maar nog beter voor de inwoners van ons land. Speel dus in op de trends en buig ze om waar je kan!

Dave Quadvlieg

Dave Quadvlieg

Branchecoördinator sport

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.