Digital Markets Act

19 april 2024

De Digital Markets Act (DMA) is een Europese Wet die geldt voor de allergrootste, digitale platforms. Dit zijn de platforms waar je als ondernemer haast niet meer omheen kan en wel gebruik van moet maken. Anderzijds helpen deze platforms je om jouw doelgroepen te kunnen bereiken. Deze allergrootste platforms, dat zijn er ongeveer 10 tot 15, worden door de DMA benoemd tot poortwachter.

Deze poortwachters krijgen extra regels opgelegd om concurrentie te waarborgen en mogelijk machtsmisbruik in te perken. Op deze pagina kan je raadplegen wie dat zijn. Alphabet (onder andere Google Search), Amazon en Meta (onder andere Facebook) zijn voorbeelden van poortwachters.

Regels uit de DMA

De DMA richt zich op de verhouding tussen concurrerende platforms, concurrentie tussen afnemer en het platform en stelt regels over de verhouding tussen platforms en adverteerders. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Voorbeelden van wat poortwachters moeten doen:

  • Eerlijke voorwaarden bieden aan ondernemers, wanneer zij apps in de appstore aanbieden.
  • Ondernemers op aanvraag gratis toegang geven tot hun eigen data (ook klantgegevens).
  • Ondernemers toegang geven tot gegevens over hoe goed hun advertenties het doen op het platform.
  • Zorgen dat bijvoorbeeld apps en betaaldiensten van ondernemers kunnen aansluiten op en samenwerken (interoperabel zijn) met het besturingssysteem en de hardware van de poortwachter.

Voorbeelden van wat poortwachters niet mogen doen:

  • Ondernemers verbieden om producten of diensten op hun eigen website of een ander platform voor een lagere prijs aan te bieden. Of met betere voorwaarden. Dit heet ook wel een pariteitsclausule.
  • Eigen producten en diensten voortrekken of beter behandelen dan vergelijkbare producten of diensten van ondernemers in de zoekresultaten.
  • Ondernemers verplichten om bepaalde aanvullende diensten te gebruiken, zoals het gebruik van de betaaldienst van de poortwachter bij aankopen in apps.
  • Gegevens die het platform van ondernemers verzamelt met de ene dienst, gebruiken in concurrentie met die ondernemer bij een andere dienst. Bijvoorbeeld bij digitale advertenties.
  • Ondernemers tegenhouden om buiten de appstore om te communiceren met klanten en abonnementen aan te bieden.

Toezicht op de Digital Markets Act

De Europese Commissie controleert of platforms zich houden aan de Digital Markets Act. Nationale toezichthouders werken samen met de Europese Commissie bij de controle op de DMA. In Nederland is dit de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM kan op dit moment niet zelf onderzoek doen naar klachten. De toezichthouder kan wel meldingen aan de Europese Commissie doorgeven. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetsvoorstel geschreven dat binnenkort naar de Eerste en Tweede Kamer gaat. Zodra het voorstel is goedgekeurd, kan de ACM zelf onderzoeken starten voor de DMA. Naar verwachting zal dit in de loop van 2024 zijn.

Klachten over platforms

Heb je een klacht over een digitaal platform (poortwachter)? Dan kan je dit melden bij de Europese Commissie en de ACM. Je kan hiervoor gebruik maken van het tipformulier van de ACM. Deze klachten gebruikt de Europese Commissie om onderzoek te doen.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.