De risico's van een ondernemer

Hoe kan je als ondernemer geholpen worden bij financiële en juridische uitdagingen?

17 april 2023

De coronapandemie is alweer bijna uit ons geheugen gewist. Toch hebben veel ondernemers nog te maken met de naweeën daarvan. De NOW-gelden en de uitgestelde belastingschulden moeten worden terugbetaald en dat is mede door de torenhoge inflatie niet altijd haalbaar. Het kan zijn dat jouw onderneming te maken heeft met financiële of juridische uitdagingen. Voor die situaties hebben INretail en TRIP Advocaten Notarissen sinds meer dan zeven jaar een samenwerking. Christian Glas werkt als bedrijfsadviseur bij TRIP en heeft al tientallen leden van INretail geholpen bij vraagstukken zoals het afkopen van schulden (onderhands crediteurenakkoord of WHOA/surseance), het stoppen van een onderneming met schulden, of een doorstart na een faillissement. Wij interviewden Christian over zijn werkzaamheden voor retailers:

Christian, tegen welke problemen lopen retailers momenteel aan in hun financiële verplichtingen?

In mijn praktijk zie ik dat best veel retailers (en ook andere ondernemers) worstelen met het terugbetalen van de – om het zo maar noemen – Corona-schulden, zoals de schulden aan de Belastingdienst (bijzondere uitstel van betaling), RVO (TVL) en UWV (NOW). De kasstroom is dan vaak (net) voldoende om de lopende verplichtingen te kunnen betalen, maar onvoldoende om de aflossingen met betrekking tot de Corona-schulden te kunnen (blijven) doen. Daarnaast bestaat dan de uitdaging om ruimte over te houden om (vervangings)investeringen in de onderneming te kunnen doen. Een dergelijke situatie zorgt voor steeds groter wordende liquiditeitskrapte en dat kan uiteindelijk in een faillissement van een onderneming uitmonden. Overigens kan het ook zo zijn dat niet alleen “de molensteen” qua Corona-schulden tot financiële problemen leidt, maar dat de kasstroom zonder het afbetalen van deze schulden ook negatief is. In overleg met de ondernemer wordt eerst deze analyse gemaakt, waarna besproken wordt welke oplossingen er zijn om de financiële problemen op te lossen.

Veel ondernemers hebben moeite om de Corona-schulden terug te betalen. Hoe gaan bijvoorbeeld de fiscus, UWV en RVO daar mee om?

In zijn algemeenheid geldt dat de fiscus, UWV en RVO op dit moment nog redelijk soepel omgaan met het terugbetalen van de Corona-schulden. Ten eerste mogen de ondernemers vijf jaar doen over het afbetalen van dergelijke schulden (fiscale schulden en NOW), of op verzoek langer als dat nodig is voor de fiscale schulden. Ook bestaat de mogelijkheid om een adempauze (tijdelijk de aflossingen opschorten) bij deze partijen aan te vragen, mocht het tijdelijk niet lukken om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Dit kan ervoor zorgen dat de onderneming weer over meer liquide middelen kan beschikken, waarmee dan bijvoorbeeld inkopen gedaan worden en (meer) omzet kan worden gerealiseerd enz.

Als de schuldenlast van een ondernemer echter te hoog is om zelfs met deze maatregelen (duur aflossingen verlengen of adempauze) levensvatbaar te kunnen zijn, valt een crediteurenakkoord te overwegen. De ondernemer kan dan een afkoopvoorstel aan de schuldeisers doen, waarbij de crediteuren tegen betaling van een bepaald percentage gevraagd wordt het restant van hun vordering op de ondernemer in zwaar weer kwijt te schelden. De fiscus, UWV en RVO hebben in dat kader beleid ontwikkeld. Per partij verschilt het hoe met dergelijke kwijtscheldingsverzoeken wordt omgegaan. Met de Belastingdienst en RVO valt goed te praten over een kwijtscheldingsverzoek om een faillissement te voorkomen. Mijn ervaring tot dusver is dat de Belastingdienst en RVO steeds konden meewerken aan een crediteurenakkoord. Bij het UWV ligt dat een stuk lastiger. Het duurt vaak erg lang om in contact te komen en het beleid van het UWV is kort samengevat dat het UWV pas aan een crediteurenakkoord kan meewerken als gebruik wordt gemaakt van de WHOA. Dat is een vrij duur en langdurig traject. Ik hoop dan ook dat het UWV haar beleid nog zal aanpassen om onnodige faillissementen te voorkomen. Voor het aanbieden van een crediteurenakkoord is  vaak wel een bedrag van buitenaf nodig, welk bedrag dan ingebracht wordt in de onderneming. Gedacht kan worden aan een lening van privé, familie en/of vrienden aan de onderneming.

Kan je een paar voorbeelden geven van retailers die je de afgelopen periode hebt geholpen?

Voor retailers met vaak meerdere filialen en aantallen werknemers variërend van 10 tot 50 heb ik verschillende crediteurenakkoorden aangeboden, waarbij het gelukt is om de Corona-schulden (variërend van € 300.000,00 tot € 4,0 mio) tegen betaling van 20% tot 30% af te kopen. Ook heb ik ondernemers begeleid die wilden stoppen of een doorstart wilden maken, na faillissement. Eigenlijk zijn er voor elke problematische financiële situatie oplossingen.

Welke drie tips kan je geven aan retailers in zwaar weer?

Het zijn wellicht wat open deuren, maar toch belangrijk om te noemen:

  1. Zorg dat de boekhouding op orde is en er ook inzicht is in de (toekomstige) kasstroom.
  2. Zorg dat je bij liquiditeitstekorten tijdig aan de bel trekt en advies inwint bij een deskundige.
  3. Blijf open communiceren met de belangrijkste stakeholders.

Over Christian Glas:

Christian is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven met financiële problemen. Ook begeleidt hij cliënten die kansen zien in het overnemen van (delen van) een onderneming die in zwaar weer zit. Daarnaast behandelde hij in samenwerking met de curatoren van TRIP tot nu toe honderden faillissementen. Christian werkt inmiddels meer dan zeven jaren samen met INretail om leden met financiële problemen bij te staan.

In contact komen met TRIP? Volg deze link.

Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.