WIZR

Lobby standpunt: Eerlijk e-commerce speelveld

25 januari 2021

Retail is offline èn online en niet alleen het een of alleen het ander. De online en fysieke winkel vullen elkaar aan en werken versterkend op elkaar. En dan is een eerlijk speelveld letterlijk van levensbelang.

Waarom moeten stenen winkels belasting betalen over hun uithangbord en dragen online techgiganten niks af voor hun facebook reclame? Via beide wordt de consument op het aanbod geattendeerd. Dat is raar en moet anders vindt INretail. Net als de infrastructuur die we in Nederland hebben waar online wereldspelers van profiteren maar niet aan bijdragen, terwijl ondernemers in de binnenstad vol meebetalen aan alle voorzieningen die je er vindt. Voor een levendige en eerlijke competitie die de consument volop keuzemogelijkheden biedt, is het belangrijk dat oneerlijke regels worden rechtgetrokken.

We voeren lobby voor:

  • De digitale infrastructuur in ons land is goed, de bevolking is hoogopgeleid en het internetgebruik is hoog. Grote techbedrijven profiteren hiervan maar leveren zelf bijna geen financiële of sociale bijdrage. Daarom moet er een nationale digitaks komen voor techbedrijven. Dat zorgt voor een gelijk speelveld.
  • De potentiële marktmacht van grote techbedrijven beïnvloedt de maatschappij en de retail. Het ontbreekt nu aan juridische mogelijkheden om dit aan te pakken. Er moet daarom een systeem komen dat retailers beschermt en monopolies en uitwassen tegengaat. Dat kan met heldere regels die marktmacht vooraf al toetst.
  • De manier waarop grote techbedrijven hun spel spelen heeft negatieve invloed op mens, milieu en economie. Daarom wil INretail meer onderzoek naar misstanden binnen de platformeconomie en de negatieve effecten ervan op retailers en consumenten. We willen een plan van aanpak die deze misstanden oplossen.
  • Consumenten die onveilige producten bestellen buiten de Europese Unie moeten beschermd worden. Daarom moet ons land meer investeren in controle op productveiligheid en dit in Europa stimuleren. INretail vindt dat ook niet-Nederlandse platforms moeten meebetalen aan alle nationale bijdragen, heffingen en belastingen. En er moet worden voldaan aan EU-veiligheidseisen en EU-consumentenrechten en anders moet zo’n platform in de EU worden geblokkeerd.
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Coördinator Beleidsadvies

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.