Oorlog Oekraïne

Oorlog in Oekraïne

20 april 2022

De Russisch-Oekraïense oorlog heeft grote gevolgen. In het bijzonder voor de mensen in Oekraïne zelf. We leven met hen mee, net als veel van jullie, want we zien diverse mooie hulpinitiatieven voorbij komen. Tegelijk zien we ook dat de oorlog en de nieuwe EU-sancties die zijn aangenomen tegen Rusland, ook flinke gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Er zijn een aantal goede sites waar informatie te vinden is. Wat betekent de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor ondernemers?

  • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina aangemaakt met daarin de veelgestelde vragen met betrekking tot de situatie in Oekraïne en Rusland. 
  • Op de site van de KvK is informatie en achtergrondartikelen te vinden: dossier Oekraïne

Daarnaast heeft het verbond van verzekeraars ook een pagina aangemaakt voor vragen en antwoorden. Zeker voor onderwerpen als kredietverzekering en cybersecurity is het goed om deze door te nemen.

Kostenstijgingen

Om aan te geven wat de mogelijke consequenties zijn van de kostenstijgingen voor je rendement, hebben wij een aantal voorbeeldscenario’s gemaakt. Hiermee kun je zien wat de gevolgen kunnen zijn voor jouw onderneming. Er zijn twee scenario’s ontwikkeld vanuit een denkbeeldige branche, maar wel representatief voor ondernemingen op dit omzetniveau. Namelijk omzetten van € 750.000 en € 1.500.000. Rendementen dalen in deze voorbeelden tussen de 25-50%. 

Toelichting op exploitatiescenario’s 2022


Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Het ministerie van SZW heeft ervoor gezorgd dat Oekraïense vluchtelingen kunnen werken in Nederland, zonder dat zij een werkvergunning nodig hebben. Deze wijziging is ingegaan op 1 april. Let wel op dat er een meldplicht bestaat voor het aannemen van Oekraïners. De werkgever dient 2 dagen voordat het dienstverband start bij UWV te melden dat zij een Oekraïense medewerker in dienst nemen. Het is van belang dat deze persoon staat ingeschreven bij de gemeente waar hij/zij verblijft en een tijdelijk BSN heeft ontvangen. Deze regeling geldt tot en met 31 oktober 2022.

Op dit moment heeft een ontheemde uit Oekraïne een BSN-nummer nodig om te kunnen werken en vanaf 1 november is ook de sticker (bewijs van verblijf) verplicht.

Vanwege het schrijnende personeelstekort op dit moment, zou dit een (tijdelijke) oplossing kunnen zijn. Mocht je hiervoor open staan, dan kun je infomeren bij jouw gemeente of contact opnemen met een (lokaal) opvangcentrum voor vluchtelingen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid of IND

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.