Annulering aankoop door de klant

Reflectie op 2023

11 januari 2024

Wat zijn jouw plannen voor 2024? Ben je nog onderscheidend genoeg? Hopelijk heb je 2023 positief afgesloten ondanks de stijgende kosten m.b.t. inkoop, huisvesting en personeel. 

Het belang van voortdurende planning 

Natuurlijk is het niet zo zwart-wit dat je aan het eind van een kalenderjaar gaat nadenken wat de plannen voor volgend jaar zijn, want dit is uiteraard een doorlopend proces. Maar het is wel een mooi ijkmoment om nog eens goed op een rij te zetten wat je ambities zijn met je onderneming en hoe je dat doorvertaald naar de komende 12 maanden en wellicht ook naar de iets langere termijn. 

Evaluatie van je winkelconcept 

Wat is de actualiteit van je winkelconcept? Hoe kan ik beter samenwerken op het gebied van inkoop en marketing? Is het zinvol/noodzakelijk om je interieur te vernieuwen of is je collectie aan een aanpassing toe? Ben ik voldoende zichtbaar voor mijn klanten en hoe kan ik mijn online/offline propositie hier optimaal op inrichten/afstemmen? Ben ik eigenlijk wel onderscheidend genoeg? Allemaal vraagstukken die hierbij een rol kunnen spelen. 

Opstellen van een begroting 

Uiteindelijk houdt dit wel in dat er een begroting opgesteld moet worden waarin je plannen vertaald worden om je doelstelling te realiseren. Dat gaat uiteraard verder als alleen maar een omzetdoel te formuleren en op basis van het verleden een begroting op te stellen. Maak gebruik van je eigen data en stel een prognose op aan de hand van de prognosetool. Download de tool en ga aan de slag 

Ambities en groeimogelijkheden 

Wat zijn je ambities, waarin wil je/kun je groeien met je onderneming. Is dat het optimaliseren van je rendement door bijvoorbeeld je inkoopproces te optimaliseren? Of zie je nog kansen om de omzet te verbeteren. Wat is daarvoor nodig en op welke wijze ga je dat dan realiseren. Is investeren in de kwaliteit van het personeel gewenst of moet je aan de slag met je winkelbeeld. Stel hiervoor een jaarplan op waarin je vastlegt op welke manier je je doel wilt gaan realiseren en welke middelen je hiervoor nodig hebt. 

Externe adviseurs inschakelen 

Soms is het goed om hierover te sparren met externe adviseurs die met andere ogen naar je onderneming kijken en je marktgebied en hierdoor een klankbord zijn voor ondernemers. De bedrijfsadviseurs van INretail helpen je hier graag mee op weg. 

Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.