Lobby

Succesvolle lobby INretail: extra WML-verhoging van de baan!

10 april 2024

De lobby van INretail tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon op 1 juli aanstaande is geslaagd. Gisteren werd duidelijk dat BBB tegen deze geplande verhoging gaat stemmen in de Eerste Kamer volgende week. Daarmee zijn de tegenstanders in de meerderheid!

Keihard nodig

Het is keihard nodig om duidelijk te maken dat de alsmaar stijgende werkgeverslasten, waaronder de enorme loonkostenstijging, moeten stoppen. INretail organiseerde een alliantie van 22 brancheorganisaties die opgeteld de stem van het brede bedrijfsleven (detailhandel, winkelambacht, recreatie, schoonmaak, horeca, beveiliging, ambulante handel en groen, grond en infra) lieten horen richting de politiek.  

Lasten omlaag

De politiek is deze week eindelijk wakker geworden na de waterval aan petities, brieven, gesprekken en app-berichten. De druk op het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven moet omlaag en dat kan alleen als de politiek met concrete maatregelen de werkgeverslasten vermindert. INretail wil dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht opstelt van alle lasten waarmee werkgevers worden geconfronteerd, en vervolgens voorstellen doet om deze lasten te verlagen. Daar blijven we op hameren, ook straks bij een nieuw kabinet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt ons hierbij.   

Stop heffen WW-premie

Het heffen van WW-premie moet gestopt worden. De geïnde WW-premie wordt opgespaard bij het UWV. Het eigen vermogen in de UWV-fondsen steeg vorig jaar tot € 44,3 miljard! Dat is geld van werkgevers en staat als ‘dood geld’ op de balans van de overheid. Het is niet meer beschikbaar om direct te investeren in medewerkers, verduurzaming en een gezonde onderneming. En waarom? Omdat het rijk op deze manier kan voldoen aan Europese balansvoorwaarden.
 
Daarover en over de enorme werkgeverslasten schreef INretail directeur Jan Meerman zijn column op De Ondernemer.

Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.