Transparantie over duurzaamheid

Transparantie over duurzaamheid belangrijk voor fashionsector

28 mei 2021

Een rapportage over arbeidsomstandigheden bij spinnerijen in het Indiase Tamil Nadu van non-profit organisaties SOMO en Arisa, leidde deze week tot veel media aandacht voor de fashionsector. Fashionketens We en Zeeman werden in de hoek van ‘foute’ bedrijven geplaatst in de beeldvorming, terwijl zij juist hun hoofd boven het maaiveld uitsteken bij het thema duurzaamheid. 

Waardering

INretail heeft veel waardering voor mode-ondernemingen in ons land die bewust kiezen voor transparantie over dit thema. Zij weten dat kritiek ook onderdeel kan zijn van de verduurzamingsroute die wordt afgelegd en houden vast aan een bewust gekozen strategie. Overigens zijn er ook veel ondernemingen die vergelijkbare stappen zetten en lof verdienen, maar er niet actief over communiceren, omdat het geen element is in hun positioneringsstrategie. Ook dat is een bewuste keuze.   

Bewustwording stimuleren

Iedere aanpak die leidt tot en bijdraagt aan verdere verduurzaming van de sector verdient respect en navolging. Van de spelers in de markt die nog niet zover zijn en zich tot het peleton rekenen tot aan de consument die aan duurzaamheid steeds meer waarde hecht. Ook INretail vindt het belangrijk dat de sector verduurzaamt en samenwerking met partners in de keten zoekt om dit te realiseren. INretail is daarom mede-initiatiefnemer van het convenant ter verduurzaming van de textiel- en fashion sector dat in 2016 werd gesloten. De brancheorganisatie vertegenwoordigt de laatste schakel in deze complexe keten: de retail. Zij overlegt namens de sector intensief met nationale en internationale overheden en andere stakeholders over noodzakelijk verduurzamingsstappen en werkt actief aan de bewustwording rond duurzaamheid bij ondernemers in de retail.  

In stappen verduurzamen

De kleding- en textielsector is een complexe internationale bedrijfsketen die in stappen verduurzaamt. Nederland is een relatief kleine speler op deze wereldmarkt, maar zij kan desondanks het verschil helpen maken. De sector draagt daar aan bij met meer transparantie, het convenant, overleg en samenwerking met (internationale) overheden en vakbonden. Doel is realiseerbare en realistische verbeterstappen te zetten die leiden tot een duurzame sector zoals omschreven in de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Meer over het kledingconvenant lees je hier.

Femke den Hartog

Femke den Hartog

Beleidsadviseur MVO, Europa

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.