Update over matrasrecycling en UPV

Update over matrasrecycling en UPV

4 juni 2021

Elk jaar worden er zo’n 1,2 miljoen matrassen weggegooid. Een groot deel daarvan belandt in de verbrandingsoven en dat is niet goed voor het milieu omdat er veel giftige (CO2)-gassen vrijkomen bij dit verbrandingsproces. Het verbranden van matrassen dient volledig uitgefaseerd te worden. Daarom heeft de overheid aan de producenten en importeurs van (top)matrassen gevraagd om een structurele oplossing te bedenken voor de verwerking van matrassen aan het einde van de levensduur.

UPV

Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid
Er zijn al bedrijven die zich richten op het recyclen van matrassen zoals Retourmatras en Matras Recycling Europe. Deze organisaties verwerken de losse onderdelen (schuim staal en tijk) zodat deze weer hergebruikt kunnen worden.

In 2019 zijn de vijf grootste aanbieders van matrassen (BeterBed, Swiss Sense, Ikea, Hilding Anders en Auping) gestart met het uitwerken van een vrijwillige Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid ten behoeve van recycling van matrassen. Recent hebben de initiatiefnemers een verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij de overheid ingediend voor de invoering van een afvalbeheerbijdrage op matrassen. De doelstelling is om deze AVV per 1 september 2021 in te laten gaan. Vanaf dat moment zijn producenten en importeurs wettelijk verplicht om per matras een afvalbeheerbijdrage af te dragen. INretail heeft aan de initiatiefnemers aangegeven deze termijn te kort te vinden en verzocht om de branche meer tijd te geven om zich hierop voor te bereiden. 

Ondergrens van 200 matrassen

Deze regeling raakt grote en kleine ondernemers. Ook de mkb-slaapspeciaalzaken die rechtstreeks zaken doet met hun buitenlandse leveranciers en dus zelf importeren uit landen buiten Nederland. Als importeur ben je verplicht om deze afvalbeheerbijdrage af te dragen. In de AVV-tekst is tegemoetgekomen aan INretail door wel rekening te houden met de behapbaarheid van het mkb. Om deze reden is er een ondergrens ingesteld van 200 matrassen. Importeert een speciaalzaak minder dan 200 matrassen op jaarbasis dan hoeft er geen afdracht plaats te vinden. De komende weken zullen de initiatiefnemers via de nieuw opgerichte stichting Matras Recycling Nederland de branche verder informeren over deze regeling.

Vervolg

Wij zullen in overleg met deze stichting één of meerdere voorlichtingssessies faciliteren voor onze leden. Zodra daar meer over bekend is zullen wij je hierover informeren.

Advies nodig?

Heb je vragen over het onderwerp matrasrecycling of over de Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV)? Neem dan contact met mij op!

Contacteer de adviseur Bel ons
Femke den Hartog

Femke den Hartog

Beleidsadviseur MVO, Europa

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.