Garantie van de leverancier: waar heb je recht op?

Verplichte training voor het werken met bepaalde kitten, lijmen, coatings en PUR-schuimen. 

12 juli 2023

Iedereen die na 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat moet een opleiding hebben gevolgd over het veilig gebruik van deze producten. Het moet aantoonbaar zijn dat deze met succes is afgerond. De opleiding moet iedere vijf jaar worden herhaald. 

Waarom?

Diisocyanaten (stoffen die o.a. bij het aanbrengen van PUR kunnen vrijkomen) kunnen met name bij inademing ernstige allergieën veroorzaken, zoals astma. Daarom is bepaald dat iedereen die beroepsmatig (industrieel, professioneel of als ZZP’er) met deze stoffen werkt vanaf 24 augustus 2023 een opleiding over de veiligheid en de effecten op de gezondheid gevolgd moet hebben. De leverancier moet het opleidingsmateriaal verzorgen. De opleiding moet gegeven worden door een deskundige, en moet iedere vijf jaar herhaald worden. De opleiding kan ook als e-learning gevolgd worden. 

Online training

Sommige leveranciers bieden een (gratis) online training aan. Daarnaast kan deze ook worden gevolgd via: safeusediisocyanates.eu. De verplichte training betreft een online training en kost slechts 5 euro per medewerker. Afhankelijk van hoe het product gebruikt wordt, moet een bepaalde module gevolgd worden. Wanneer een medewerker meerdere verwerkingswijzen doet, zullen er dus meerdere modules gevolgd moeten worden. 

Als werkgever moet je registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond. 

Wat zijn diisocyanaten en waarom zijn ze gevaarlijk? 

Diisocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen en coatings en voor het maken van PUR. Als je ermee in contact komt (inademen of huidcontact) kun je er allergisch voor worden. Dat kan ook nog gebeuren als je al jarenlang zonder problemen ermee werkt. Als je eenmaal allergisch bent, krijg je last bij iedere blootstelling, zelfs als het maar om kleine hoeveelheden gaat. Als diisocyanaten op de juiste manier gebruikt worden reageren ze weg. Daarom is het belangrijk om de stoffen in de juiste verhouding te mengen. 

Om te voorkomen dat meer mensen allergisch worden doordat ze met diisocyanaten werken is een restrictie opgesteld in de Europese chemicaliënwetgeving REACH, die voor de hele EU geldt. 

Alternatieven

Het is van belang om te kijken naar een alternatief voor het product met diisocyanaten. Overleg daarover met jouw leverancier of kijk of er andere leveranciers zijn met minder schadelijke alternatieven. Uiteraard is het van belang om te kijken of in het alternatief niet een ander schadelijker component zit.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.