Vraag van de maand: Een bericht van een bewindvoerder?

7 februari 2024

Een klant koopt bij jou een PVC-vloer. Enkele maanden later staat de montage gepland. Alles lijkt goed te gaan, ook de aanbetaling van 15% is voldaan.

Onbetaalde factuur

Na de montage begint echter de ellende. De betaling blijft uit. Na het versturen van een herinnering en een aanmaning ontvang je een brief van een bewindvoerder die aangeeft dat de consument onder bewind staat en dat er niet betaald zal worden.

Bewind kan bijvoorbeeld worden aangevraagd als iemand niet meer in staat is voor zijn eigen financiële zaken te zorgen, bijvoorbeeld bij een verstandelijke beperking, dementie of een psychische ziekte. Ook bij grote schulden van een persoon kan bewindvoering van toepassing zijn. Kan dat zomaar? Als de consument op het moment van de aankoop geregistreerd staat in het zogenaamde curatele- en bewindregister, dan is de kans zeer groot dat een vordering niet wordt gehonoreerd door de rechtbank.

De rol van het curatele- en bewindregister

Uit vaste rechtspraak volgt namelijk dat het aan de verkoper is om het register te raadplegen. Ook al zou je zeggen dat iemand dat wel aan kan geven. Iemand die onder bewind is gesteld is tijdelijk of duurzaam niet in staat om zelf zijn financiële belangen op een behoorlijke wijze te beheren. Onder bewinden gestelde personen juist om die reden zijn opgenomen in het register.

Het komt niet vaak voor en vaak zien we dat een bewindvoerder eerder aan de bel trekt. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de aanbetaling die is gedaan. Vaak heeft dan montage of levering nog niet plaatsgevonden. Maar het kost jou nog steeds tijd en soms zijn er producten besteld of al binnen die je niet zo makkelijk weer verkoopt aan een ander.

Een soortgelijke situatie kan zich voordoen bij personen die onder curatele staan. Het verschil is dat iemand bij bewindvoering zijn geldzaken niet meer mag doen en bij onder curatelestelling het niet meer kan. De gevolgen voor een winkelier die zaken doet met de persoon zijn soortgelijk: de koop kan ontbonden worden, zonder dat de winkelier zijn schade op de persoon kan verhalen.

Advies voor verkopers

Mocht je twijfels hebben bij een situatie dan kan het raadzaam zijn om het register te raadplegen via rechtspraak.nl. Twijfel kan ontstaan als je de indruk hebt dat de klant niet alles begrijpt wat je uitlegt. Het is praktisch natuurlijk niet te doen om alle klanten te checken om daarmee te voorkomen dat de situatie zich een keer voordoet.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.