Geen vraag te gek
088 973 06 00

6 vragen aan Mona Keijzer

De week van Jan Meerman - Gastcolumn | week 41 | 2019

De week van Jan Meerman - Gastcolumn | week 41 | 2019

Was er een moment waarop de staatssecretaris dacht, dit kan de traditionele retail nooit meer alleen bolwerken, hier heeft de overheid een taak te verrichten? 

Een paar weken geleden ontving ik een mailtje van Jan Meerman met de vraag of ik zijn column een keer wilde overnemen. Het onderwerp had hij al in gedachten: de retail transitie. Of ik tijd had om een paar vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

Met veel plezier. Laat ik beginnen met de eerste vraag. 

Henk Kamp, de vorige minister van Economische Zaken en Klimaat, zag dat er voor de retail hulp nodig was om antwoorden te vinden op alle ontwikkelingen in de sector. De oplopende winkelleegstand was een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in steden en dorpen. Onoplosbaar voor een partij alleen. Zo is de Retailagenda ontstaan. Een samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincies, vastgoedondernemers en retailvertegenwoordigers om winkelgebieden aan te pakken. Die aanpak heb ik doorgezet.

Zijn er al concrete resultaten geboekt?

Iedere gemeente doet het op zijn manier, maar in veel gemeentes zien we retail en de ontwikkeling van binnensteden hoger op de agenda komen. Neem Hilversum. Daar bepalen alle stakeholders hoe een compactere binnenstad eruit moet zien. Of Veendam, waar ze langdurige leegstand aanpakken door het bestemmingsplan aan te passen en winkels voor woonruimte in te ruilen. In Meppel geven ze bijvoorbeeld subsidies om de transformatie te bevorderen. En binnen de Retailagenda leren gemeenten van elkaars aanpak.

Retailers worden ook ondersteund in de digitalisering. Heeft u voorbeelden van ondernemers die door ondersteuning van de overheid digitale meters hebben gemaakt?

Nederland heeft een miljoen ondernemers die producten en diensten verkopen. Slechts 17 procent van hen biedt producten online aan. Daar is nog een wereld te winnen. Het is belangrijk dat retailers digitaal goed zichtbaar zijn en weten wat ze met hun data kunnen doen. Om die reden maak ik werk van digitalisering en zijn we gestart met de ‘MKB-werkplaatsen’. In deze werkplaatsen krijgen zelfstandigen hulp van studenten om hun bedrijven beter in de digitale markt te zetten. Het is de bedoeling dat in iedere provincie zo’n werkplaats komt. We zijn nu gestart in Den Bosch en Groningen.

Over digitalisering gesproken. Welke andere maatregelen staan op stapel om de macht van Techreuzen in te dammen?

Laat ik vooropstellen dat ik vind dat ondernemingen en consumenten optimaal moeten kunnen profiteren van de kansen die de digitale economie biedt. Toch zijn er op Europees niveau nieuwe afspraken nodig. Hiermee voorkomen we dat bedrijven zo dominant worden dat het andere ondernemingen belet de markt te betreden. Daarnaast maak ik mij hard voor scherpere Europese fusiedrempels en een veel strakker beleid inzake data. Belangrijk is ook dat in de toekomst digitale bedrijven vaker onder het concentratietoezicht vallen.

Ander onderwerp, hoe krijgen franchisenemers meer bescherming tegen de ketens waarvoor ze werken?

Ik werk momenteel aan een Franchisewet die een eerlijke verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers regelt. Rond de jaarwisseling wil ik die naar de Kamer sturen. Belangrijk is dat franchisenemers voordat ze een contract sluiten meer helderheid krijgen over hun rechten en plichten. Gaandeweg de samenwerking kan de franchisegever ook niet zomaar veranderingen doorvoeren die van invloed zijn op het verdienmodel. Dit mag alleen na toestemming van de franchisenemer.

Als Kamerlid nam u regelmatig uw eigen gehaktballen en stamppotten mee naar Den Haag. Met welke retailer gaat u binnenkort een balletje eten en het over het vakgebied hebben?

Haha. Die stamppotten behoren nog steeds tot mijn favorieten, maar ik ben nu zoveel onderweg, niet te doen. Laat onverlet dat ik regelmatig inspirerende retailers spreek. Van winkeliers die hun kracht halen uit slimme samenwerkingen, via ondernemers die behendig inspringen op de vraag naar meer duurzaamheid, tot detaillisten die inspelen op de trend van delen in plaats van bezitten. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze doen hun werk met passie en geloven in hun verhaal.

Retailers zijn zoveel inventiever dan wij in Den Haag kunnen bedenken.

Nou jij weer Jan.

Mona Keijzer

 

P.S. Gastcolumnisten

Jan is een paar weken op vakantie. In die tijd maakt een aantal gastschrijvers hun opwachting. Vorige week was dat Anton Sanders, CEO van de DKG Group en voorzitter van INretail. Deze week Mona Keijzer, staatsecretaris van economische zaken en klimaat en tot slot Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.

Delen

Reacties

Jeannette Brevet Zaterdag, 26 oktober 2019
Ben een grote voorstander om de BTW-tarieven te verlagen. Wij kleine MKB-ers moeten teveel afdragen om nog een beetje leuk te kunnen leven !!!!!!!!!
pieter theelen Vrijdag, 11 oktober 2019
Steun betuiging aan Koert van Eerten. Bravo ; de spijker op zijn kop. Dan de MKB vrouwe Mona Keijser. Ik wacht nog steeds op een reactie van U. U reageert niet op persoonlijk aan u geadereseerde Post en ook niet op persoonlijk aan u overhandigde brieven. Moeten wij dan nog vertrouwen hebben in u om ook onze belangen te behartigen? Ik pleit al enkele jaren voor aktie, maar tot op heden is er onvoldoende steun ook van Inretail. Misschien dat het geweldige boeren protest de zaak nu eindelijk ook eens binnen MKB wakker schud en dat men eens ophoud als een mak schaap te volgen en alles maar voor zoete koek slikt. Eens is er de beroemde druppel, maar misschien is dat niet nodig, als Mona en Jan [net als bij de boeren] zorgen voor een goede uitkoop regeling . Minder m2 en het recht om met pensioen te mogen gaan. Bijkomend voordeel meer ruimte voor de blijvers. Met de groeten aan Koolmees.
Willem van Putten Vrijdag, 11 oktober 2019
Wat zeker zou helpen, mevrouw Keizer, is het weer toestaan dat een leverancier een minimum verkoopprijs mag voorschrijven. Ik heb een winkel op dure meters met zeer vakkundig personeel. Ik kan niet volstaan met een paar TL buizen aan een kaal plafond, om maar een voorbeeld te noemen. Hoe moet ik dan concurreren met webshops waar een paar jongelui in het magazijn lopen met wie het contract opgezegd wordt voordat ze vast aangenomen moeten worden? Mensen komen bij ons voor advies, zijn een half uur bezig met passen en roepen dan met een grijns op hun gezicht "Ik denk er nog even over na. Maat zus en zo hé?" Dan weet je het wel, die bestellen op het internet. Voor Nederlandse boeken geldt een minimum verkoopprijs ter bescherming van de boekhandels. Waarom niet voor andere branches?
A.J. van Dijke Vrijdag, 11 oktober 2019
@Koert van Eerten. Helemaal met je eens Koert! Chapeau. Nou jij weer Mona!
Allard Scholte Vrijdag, 11 oktober 2019
Wat een gemiste kans, mevr. Mona Keijzer. Hier in deze column had u visie kunnen tonen, eigen boeren verstand kunnen ventileren. Maar nee weer een wijzend vingertje van een staats secretaris die geen idee heeft hoe het ervoor staat in de echte MKB Retail wereld, of heeft een van uw jonge ambtenaren die alles on line koopt dit verhaal opgetekend?? Winkeliers die het niet meer zien zitten, wegens de hoge lasten als huur, personeelskosten, AOV verzekering die belachelijk hoog is, de buitensporige kosten van de overheid omtrent transitievergoedingen enz.. Gaan de ondernemers kapot is, er geen enkel vangnet. Wat hebben we het toch goed geregeld in Nederland he !! Steeds meer en meer wordt er door Den Haag vergeten dat MKB de motor van de economie was en is, ja want er komt vanzelf weer een economische crisis en dan hebben we weer die MKB als banenmotor weer nodig. Dus mevr. Mona Keijzer gaan aan het werk zorg voor een goed vangnet voor die MKBer. Maak er geen bijstand(stam) potje van.
Dick Brinksma Vrijdag, 11 oktober 2019
@Koert van Eerten. Je beschrijft exact hoe het is. Al tijden probeer ik mijn frustraties als ondernemer onder de loep te nemen en vast te leggen. Dit heb jij nu voor me gedaan. Bij deze dank voor je geweldige uiteenzetting. Het verbaast me dat er niet meer steunbetuigingen zijn op jouw artikel. Jan... lijst deze maar in. Succes en sterkte Koert!
Koert van Eerten Vrijdag, 11 oktober 2019
De stokpaardjes worden weer bereden: de ondernemer redt zichzelf wel want hij is zo creatief. 17 procent verkoopt slechts on-line: daar is nog veel te winnen... Voor mij als (moderne, data gedreven) ondernemer is de overheid het grootste obstakel in mijn bedrijfsvoering. Omdat we opgezadeld worden met heel veel extra (overheids?) taken. De wet op privacy om er 1 te noemen: de praktische consequenties daarvan waarover niemand lijkt te hebben nagedacht. Over-the-top regelgeving met incompetente uitvoerders. Onwerkbare of onbereikbare overheids loketten (waarom zijn die altijd zo beroerd als het gaat om efficiëntie en usability), tijdrovende procedures bij bijvoorbeeld ziekmelding, draconische wetgeving (bijvoorbeeld transitie kosten). Ondernemers hebben nauwelijks rechtsbescherming. Geen enkel financieel vangnet als ze daarvoor zelf niet hebben kunnen zorgen. Aan de ondernemer worden onrealistische eisen gesteld met betrekking tot zekerheid voor personeel. Dat bij elkaar maakt ondernemen bijzonder risicovol bovenop het risico dat ondernemen altijd in zich heeft. Multinationals genieten allerlei voordelen en voorrang, beschikken over de capaciteit en kennis om rond al die regelgeving heen te werken. Wij, MKB, betalen het volle pond en moeten overal achteraan sluiten. Wij hebben vaak domweg geen tijd voor al die slimmigheid. Wij zijn een makkelijk target. Auto's worden de stad uit gejaagd terwijl er geen goed alternatief wordt aangeboden en zo kan ik nog even doorgaan met de hindernissen die een gewoon MKB bedrijfje heeft te overwinnen naast de razendsnelle ontwikkelingen. In een MKB bedrijf moet je alles zelf doen en of in de gaten houden. Wij hebben geen leger adviseurs, wij kunnen niet voor al die (extra) taken mensen inhuren, onze marges zijn al klein en onze tijd is beperkt. Schokkend te horen dat onze staatssecretaris niet snapt dat on-line geld vooral verdiend wordt met on-line faciliteren, met on-line platforms over de ruggen van de mensen die het fysiek moeten invullen. De voorbeelden zijn er te over. Booking.com verdient geen geld met verhuren van kamers. Maar snoept van de marge van de harde werkers aan de achterkant. On-line verkoop is vooral een faciliterende platform- industrie die alle toegang tot internet afblokt zodat je niet meer om ze heen kan als eenling. Den Haag slacht de kip met de gouden eieren, je brengt eigen inkomsten om zeep wanneer je het midden weg saneert. Je kunt ons wegzetten als mopperende eenlingen die niet zo goed snappen hoe de wereld werkt en die je met cursussen moet bijspijkeren. Dat is -vrees ik- een heel grote misvatting. Die 17 % is geen 83% domheid, maar 83% inzicht dat er on-line moeilijk iets te verdienen valt zonder je eigen slavernij te creëren. Het gaat er vooral om dat MKB een belangrijk bestanddeel van onze economie is en dat er voor ons, de middenstand, niet zo snel een alternatief is dat evenveel invult als wij doen. Winsten van multinationals gaan naar investeerders. Onze winsten investeren wij direct in ons bedrijf, hier, nu. Wij werken samen met ons personeel en die samenwerking is menselijk, betrokken en direct. Als overheid zuinig zijn op juist die groep zou wel eens een groot maatschappelijk belang kunnen hebben. In dit interview mis ik alle onderwerpen die mij echt bezig houden. En dat vind ik zorgwekkend. Die laatste zin: ondernemers zijn zoveel inventiever dan wij in Den Haag kunnen bedenken...het lijkt erop of men in Den Haag een spelletje doet: eens kijken hoe inventief ondernemers zijn. Goh, dat valt mee: laten we er nog eens een schepje bovenop doen. Ah, dat lijkt ook nog te kunnen...Het zou zomaar kunnen zijn dat wat de grote kracht van MKB-ondernemers is ook wel eens hun grootste probleem zou kunnen zijn. Dat ze proberen tegen beter weten in te overleven. En Den Haag stond erbij en keek ernaar.

Reageer